Consiliul Concurenței a examinat măsura de sprijin referitor la scutirea de plata impozitului pe venit a asociațiilor de economii și împrumut. S-a constatat că aceasta nu constituie ajutor de stat, nefiind întrunite condițiile stabilite conform prevederilor art. 3 din Legea privind ajutorul de stat.

Măsura de sprijin este acordată în baza prevederilor art. 532 din Codul fiscal al Republicii Moldova și constă în scutirea de plata impozitului pe venit a asociațiilor de economii și împrumut.

Conform informației prezentate de Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat în formularele de raportare a ajutorului de stat acordat, valoarea totală a acestei măsuri de sprijin, în perioada anilor 2011 – 2018, a constituit 25,55 milioane lei.

De această măsură de sprijin beneficiază doar Asociațiile de economii și împrumut. Chiar dacă acestea prestează servicii și activități financiare similare activităților practicate de către instituțiile financiare bancare și organizațiile de creditare nebancară.

Astfel, Consiliul Concurenței a decis să informeze Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat, despre excluderea măsurii de sprijin din lista schemelor de ajutor de stat existent care se raportează anual, până la data de 31 martie.

Conform prevederilor art. 3 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr.139/2007, asociaţia de economii şi împrumut este o organizație necomercială cu statut juridic special, constituită benevol de persoane fizice şi juridice, asociate pe principii comune, care acceptă de la membrii săi depuneri de economii, le acordă acestora împrumuturi, precum și alte servicii financiare, în conformitate cu categoria licenţei pe care o deţine legal.