Asociația Businessului European (EBA Moldova) și Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham Moldova) sunt îngrijorate de modalitatea în care a fost promovat proiectul prin care se dorește ca produsele din tutun care nu arde, IQOS și Glo, să fie accizate la același nivel cu restul produselor din tutun. Într-o scrisoare adresată Parlamentului, cele două entități menționează că sunt îngrijorate de modul în care se desfășoară procesul legislativ în privința proiectului nr. 52 din 31 mai. Asociațiile de business au solicitat să fie asigurată transparență procesului decizional prin implicarea tuturor părților interesate, să fie organizate consultări publice la care să participe și mediul de afaceri, iar proiectul să fie supus analizei impactului de reglementare.

În scrisoare se invocă Legea cu privire la actele normative despre care se spune că este principala lege organiză care stabilește principiile și regulile elaborării proiectelor actelor normative. Legea prevede obligativitatea consultării publice, avizării proiectului actului normativ de către toate părțile interesate, inclusiv efectuarea expertize grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător. La fel, cele două entități au menționat și Legea nr. 767/1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului care prevede că, Comisia permanentă sesizată în fond asigură organizarea de dezbateri și audieri publice, prin intermediul altor proceduri de consultare stabilite de legislația cu privire la transparența în procesul decizional. 

Mai mult, EBA și AmCham au menționat în scrisoare și despre Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, care prevede că modificările legislative care vizează în mod direct activitatea de întreprinzător ar trebui să fie supuse analizei impactului de reglementare. În opinia celor asociațiilor de business, importanța elaborării analizei respective reiese din necesitatea examinării conformității modificărilor propuse cu principiile de desfășurare a activității de întreprinzător, precum și echilibrarea corectă a acestor modificări, având pe de o parte obiectivele de reglementare ale politicilor publice ale statului, iar pe de altă parte asigurarea unui cadru propice mediului de afaceri.