Asociația Judecătorilor din Republica Moldova s-a adresat către Ministerul Justiției cu propunerea de a fi inițiate discuții cu factorii de decizie din sistemul judecătoresc, pentru a fi identificate soluții de remediere și depășire a situației de criză.

Asociația spune că este o structură asociativă, fără oportunități de intervenție instituționale. Anume din acest motiv face apel către Ministerul Justiției, ca să intervină prin prisma prevederii constituționale referitoare la colaborarea puterilor în stat, ce presupune interacțiunea autorităților pentru realizarea unor obiective de interes general ce urmărește binele comun.

Potrivit Asociației Judecătorilor, inițierea discuțiilor cu factorii de decizie din sistemul judecătoresc este determinată de impasul din ultima perioadă ce a afectat corpul judecătoresc, cât și de faptul că în programul de guvernare în sectorul justiției. Autoritățile și-au propus medierea divergențelor din sistemul judecătoresc.

În mesajul publicat se mai menționează că doar prin forța comună a întregului corp judecătoresc, inclusiv a Ministerului Justiției, în contextul reformelor demarate în domeniul justiției, se va putea asigura protejarea libertății fiecărei persoane în parte. Aceasta va determina afirmarea puterii judecătorești ca un pilon indispensabil al statului de drept.