Asociația Judecătorilor din Republica Moldova (AJRM) este împotriva limitarea imunității magistraților. Mai mult ca atât, asociația propune completarea Constituției cu prevederi privind inaplicabilitatea eventualelor diminuării sau limitări a garanțiilor sociale în raport cu judecătorii în funcție. Părerile privind mai multe aspecte de principiu au fost prezentate în Opinia AJRM privind Proiectul de lege privind modificarea Constituției, elaborat de autorități.

Astfel, asociația afirmă că propunerea privind limitarea imunității judecătorilor este una prematură și inoportună la etapa actuală și ar prezinta riscuri grave pentru independența, securitatea și reputația magistraților în privința calității actului de justiție și protecției efective a justițiabilului. AJRM afirmă că este ”lesne de înțeles că judecătorii nu pot fi protejați de imunitate împotriva acțiunilor culpabile, indiferent de faptul dacă acestea sunt sau nu săvârșite în exercițiul funcției. Problema rezidă în protecția judecătorilor împotriva unor acuzații false formulate în scop de intimidare sau denigrare. Sistemul judecătoresc din Republica Moldova la fel ca și alte sisteme judecătorești din țările est-europene se află într-o situație sensibilă, fapt remarcat în repetate rânduri și de către organismele internaționale. Această situație se datorează fragilității principiilor democratice și lipsei unor tradiții și practici statornicite în acest sens. Prin urmare, oportunitatea limitării imunității judecătorilor poate fi apreciată doar în raport cu gradul de expunere a judecătorilor presiunilor, intimidărilor și denigrării ca urmare a riscului acuzațiilor false. În acest context, comparațiile cu alte state trebuie abordate cu prudență ținînd cont de realitățile sociale Republica Moldova”.

Potrivit magistraților, garanțiile procesuale instituite, la etapa actuală, asigură un just echilibru între eficacitatea atragerii la răspundere a judecătorilor pentru pretinse acțiuni culpabile și protecția împotriva acuzațiilor false. Prim urmare, consfințirea imunității funcționale în Constituție este prematură. În condițiile actuale, ca efect al unei asemenea reglementări, intimidările și denigrările la adresa judecătorilor nu vor întârzia să apară deoarece soluțiile pronunțate de instanțe a priori nu pot satisface toate părțile litigante, indiferent de natura procesului.

Mai mult, asociația spune că limitarea imunității ar fi discriminare a judecătorilor în raport cu alte persoane cu funcții de demnitate publică care se bucură de imunitate. Puterea judecătorească este una din cele trei puteri în stat, iar intervențiile asurpa statutului judecătorilor urmează a fi raportat la statutul reprezentanților celorlalte două puteri.

Totodată, AJRM propune ca Constituția să fie completată cu prevederi în sensul inaplicabilității eventualelor diminuării sau limitări a garanțiilor sociale în raport cu judecătorii în funcție. Asta pentru a institui reguli clare și previzibile atât pentru judecătorii în funcție, cât și pentru candidații la funcția de judecător care vor fi siguri de garanțiile sociale prevăzute de lege la data accederii în funcția de judecător. Astfel, vor fi suprimate disputele interminabile referitor la asigurarea materială a judecătorilor.

Asociația Judecătorilor din Republica Moldova își mai exprimă dezacordul privind tratamentul diferențiat al membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, în funcție de statutul acestora: judecător sau profesor de drept.

Opinia completă poate fi accesată aici.