Asociația Judecătorilor din Moldova a emis un comunicat de presă, după ce un membru al Consiliului Superior al Magistraturii a folosit unele etichetări în adresa unui fost judecător precum că ”ar fi o persoană afectată de analfabetism juridic”. Redăm mai jos conținutul comunicatului.
 
”Asociația Judecătorilor din Republica Moldova exprimă în mod public îngrijorarea membrilor săi cu referire la situația inacceptabilă produsă la ședința plenară a Consiliului Superior al Magistraturii din 19.01.2021, în cadrul căreia un membru al CSM, exprimându-și opinia asupra subiectului, a dat citire unui document care conținea folosirea unor calificative și etichetări care nu fac obiectul evaluării unui judecător, enunțând astfel la adresa fostului judecător Nicolae Pasecinic – “că ar fi o persoană afectată de analfabetism juridic”.
 
Fiind ghidați de convingerea că, comunicarea între judecători, precum și comunicarea între judecători și membrii CSM, trebuie să se bazeze pe etica profesională, corectitudine, respect reciproc și respectiv trebuie să aibă caracter civilizat, Asociația Judecătorilor atrage atenția asupra necesități evaluării conținutului documentelor înainte de a fi citite public, astfel încât unele exprimări de opinie pot fi contrare înaltului statut de judecător. De asemenea, atragem atenția că astfel de afirmații conduc la o abordare generalizatoare și poate crea percepția că în sistemul judecătoresc ar putea activa persoane nepregătite profesional sau incapabile de a înfăptui actul justiției.
 
Cu titlu de informare, menționăm că toți magistrații din Republica Moldova sunt supuși sistematic evaluării performanțelor, pentru stabilirea nivelului de cunoștințe şi a aptitudinilor profesionale. Evaluările sunt efectuate cu scopul stabilirii capacității de a aplica cunoștințele teoretice şi aptitudinile necesare în practica profesiei de judecător şi sporirea eficienței activității judecătorilor la nivel individual şi la nivel de instanțe judecătorești. De asemenea, atragem atenția asupra faptului că unicul organ abilitat cu atribuția de evaluare a judecătorilor este Colegiul de Evaluare, iar subrogarea în atribuțiile acestuia de către orice altă persoană este inacceptabilă și contrară principiului independenței judecătorului.
 
Asociația Judecătorilor din Republica Moldova îndeamnă corpul judecătoresc și membrii CSM să se abțină de la expunerea publică a aprecierilor subiective asupra calificării profesionale a judecătorilor pentru a nu se admite repetarea unor asemenea incidente, care sunt în disonanță cu statutul de judecător și sistemul judecătoresc în ansamblu.
 
Totodată, exprimând sincere mulțumiri instituțiilor mass-media pentru suportul în comunicare și atenția acordată transparenței sistemului judecătoresc și a actului justiției, Asociația Judecătorilor din Republica Moldova exprimă disponibilitatea acordării asistenței sau a comentariilor necesare, pentru clarificarea unor situații cu dublă interpretare sau pentru orice alte comentarii care au legătură cu sistemul judecătoresc”.