Corpul judecătoresc din Republica Moldova, prin intermediul Asociației Judecătorilor din Moldova, reacționează la declarațiile premierului în privința dosarului Gemenii. Într-un comunicat plasat pe pagina Asociației se spune că misiunea instanțelor judecătorești în general și a fiecărui judecător în parte este de a înfăptui justiția, iar realizarea acestei misiuni nu poate fi concepută decât în condiții de independență și autogestiune a puterii judecătorești în conformitate cu prevederile Constituției.

”Cât de nefastă nu ar fi condamnarea Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, procedurile de executare a Hotărârilor acesteia se valorifică în condiții prevăzute de Lege. Similar, acțiunile în regres, au o reglementare specială, care presupun identificarea factorilor ce au determinat violarea constatată de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și un mecanism distinct de restabilire, prin inițierea procedurilor în fața instanțelor judecătorești competente. În acest context, retorica aplicată dar și intenția declarată de Guvern în a reduce bugetul sistemului judiciar, prin culpabilizarea și discreditarea judecătorilor, sunt în dauna justiției, îi diminuează autoritatea, iar în consecință repercutează negativ calitatea actului de înfăptuire a justiției și a echității, a căror beneficiari sunt toți cetățenii. În această situație, pledăm pentru o retorică echilibrată și pentru identificarea unor soluții juste și în acord cu principiile fundamentale ale statului de drept”, se spune în declarația Asociației Judecătorilor din Moldova.

Recent, și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a venit cu o reacție în acest sens. CSM a calificat declarațiile demnitarilor, cu privire la răspunderea materială a judecătorilor și a întregului sistem judecătoresc pentru condamnările la CtEDO, drept campanie de denigrare a sistemului judecătoresc.

Consiliul a precizat că măsurile anunțate de unii demnitari contravin atât prevederilor legale, cât și recomandărilor instituțiilor de drept internaționale, iar atacul la adresa judecătorilor este lipsit de orice substanță, reprezentând un adevărat atentat la independența justiției.

Potrivit CSM, procesul de luare a deciziilor de către judecători trebuie, pe de o parte, asociată cu un nivel înalt de răspundere a judecătorilor dar, pe de altă parte, judecătorii nu trebuie pedepsiți pentru opiniile lor juridice exprimate în deciziile judecătorești. Procedând în așa mod, ar provoca un efect de descurajarea în privința procesului de luare a deciziilor de către judecător și ar submina independența judiciarului.

În susținerea acestei idei, CSM a invocat Recomandarea CM/Rec (2010)12 către statele membre cu privire la judecători, independenţa, eficienţa şi responsabilităţile, potrivit căreia nu pot fi antrenate răspunderii civile sau disciplinare a unui judecător pentru modul de interpretare a legii, apreciere a faptelor sau evaluare a probelor, cu excepţia cazurilor de rea-credinţă şi gravă neglijenţă.

Totodată, CSM menționează că, Comisia de la Veneția, în avizele sale, susține lipsa răspunderii judecătorilor pentru hotărârile pronunțate.

Aceeași viziune ar fi expusă și de Grupul de state ale Consiliului Europei împotriva corupției (GRECO), care optează pentru imunitatea fără răspundere pentru judecători, când exercită activități judiciare, această imunitate constituind o condiție prealabilă pentru independența judecătorilor. Concluzia Consiliului Consultativ a Judecătorilor Europeni se bazează pe faptul că nu este potrivit ca un judecător să fie expus, în ceea ce priveşte exerciţiul funcţiunilor juridice vreunei răspunderi personale, chiar prin despăgubirea statului, cu excepţia cazului în care face o greşeală intenţionată.

Cu referire la răspunderea materială a judecătorilor în cazul erorilor judiciare, Consiliul Consultativ a Judecătorilor Europeni consideră că Guvernul nu are competențe necesare pentru a evalua erorile judiciare, precum și, a constata existența unor asemenea erori. Existența unor erori judiciare trebuie decisă de o Curte independentă, care să ofere toate garanțiile necesare în baza articolului 6 ale Convenției Europene pentru Drepturile Omului.

Amintim că, premierul a venit cu o reacție prin care a declarat că banii pentru cauzele pierdute la CtEDO urmează a fi identificați în bugetul prevăzut pentru sistemul judecătoresc.

Precizăm că, după anunțul privind condamnarea de către CEDO a Republicii Moldova în dosarul Centrului comercial ”Gemenii” și obligarea achitării unor despăgubiri de cca 70 milioane lei, premierul  a solicitat Ministerului Finanțelor să elaboreze modificări în Legea bugetului pentru identificarea sumei despăgubirilor din mijloacele destinate sistemului judecătoresc. 

De asemenea,  Ministerului Justiției i s-a solicitat elaborarea și a plasarea pe pagina web a listei cazurilor în care a Moldova a fost condamnată de CEDO și detaliile despre judecătorii care au condus la aceste decizii. Totodată, ministerul Justiției ar urma să identifice mecanisme legale de inițierea a unor acțiuni în regres contra judecătorilor implicați în cauzele pierdute la CtEDO.