Asociația Judecătorilor din Moldova (AJM) a venit cu o reacție la declarațiile Procurorului General în privința dosarului Metalferos. Într-un comunicat de presă, Asociația precizează că exercitarea controlului de legalitate a acțiunilor de urmărire penală, control care se efectuează în conformitate cu legislația procesuală, are un rol important la înfăptuirea justiției. La fel, Asociația susține că o garanție în vederea asigurării legalității sunt și procedurile de control judiciar în cazul valorificării căilor de atac.

În acest context, Asociația pledează pentru respectarea principiilor fundamentale ale procesului penal, în special principiile legalității și oficialității. Totodată remarcăm că una din premisele majore ale legalității procesuale este independența judecătorilor și procurorilor.

”Având în vedere că sunt vizate proceduri penale pendinte, Asociația consideră oportun a se abține de la orice comentarii care ar putea fi catalogate drept influențe indirecte asupra procesului de înfăptuire a justiției penale, iar pe această cale îndemnăm toți actorii interesați să manifeste prudență, corectitudine și echilibru în discursuri”, se menționează în comunicatul instituției. 

Procurorul General, Alexandru Stoianoglo, a menționat astăzi, referitor la dosarul Metalferos, că prejudiciul se ridică la 1,2 miliarde de lei, iar instanțele de fond și cea de apel nu au ținut cont nici de gravitatea infracțiunilor incriminate, nici de rezonanța socială a cazului, nici de circumstanțele care ar putea determina persoanele să împiedice urmărirea penală și posibilitatea eschivării lor de răspundere penală.