Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat decizia în cauza Asociația Internaţională a Transportatorilor Auto din Moldova v. Republica Moldova.

Curtea a comunicat Guvernului Republicii Moldova plângerile companiei reclamante formulate în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție.

La 15 ianuarie 2020 compania reclamantă a informat Grefa Curții că nu dorește să-și mențină cererea, intenționând să soluționeze cauza la nivel național.

În lipsa unor circumstanțe speciale legate de respectarea drepturilor garantate de Convenție sau de Protocoalele sale care ar justifica continuarea examinării acestei cauze, Curtea a decis să radieze cererea de pe rol, în conformitate cu Articolul 37 § 1 a) din Convenție.

Rezumatul hotărârii a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova.