Comisia Națională a Pieței Financiare ar putea să rămână fără competențe în mai multe domenii. Autoritățile au prezentat pentru consultări publice un proiect de lege care prevede atribuirea Băncii Naționale a Moldovei a unor competențe de supraveghere a sistemului financiar non-bancar, în particular acesteia revenindu-i atribuțiile de licențiere/autorizare/emitere a avizului pentru înregistrarea de stat, reglementare și supraveghere a activității asigurătorilor, reasigurătorilor şi a intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, a Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova, a asociațiilor de economii și împrumut, a birourilor istoriilor de credit  și a organizațiilor de creditare nebancare - atribuții exercitate în prezent de către Comisia Națională a Pieței Financiare.

Drept urmare a adoptării proiectului de lege, autoritatea Comisiei Naționale a Pieței Financiare se va extinde asupra participanţilor la piaţa financiară nebancară, care va cuprinde emitenţii de valori mobiliare, participanții profesioniști la piața financiară nebancară și investitorii. La rândul lor, participanţi profesionişti la piaţa financiară nebancară sunt persoanele licențiate sau autorizate să desfășoare activități pe piața de capital și fondurile nestatale de pensii.

Se planifică ca legea să intre în vigoare la 1 iulie 2023.