Polița de asigurare privind răspunderea civilă auto pentru pagube produse de autovehicule (RCA) va fi valabilă odată cu achitarea prin mijloace electronice a primei de asigurare, fără a fi necesară prezența asiguratului la încheierea fizică a contractului de asigurare.

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a completat Hotărârea CNPF nr. 20/5 din 16 mai 2008 cu prevederea aferentă cazului de încheiere a contractului de asigurare RCA prin utilizarea oricărui mijloc electronic. Astfel, se prezumă că prin plata primei de asigurare, asiguratul a consimțit încheierea contractului (pentru situația neaplicării semnăturii electronice calificate avansate.

Decizia a fost luată având în vedere stabilirea unui regim redus de mobilitate a cetățenilor pe teritoriul Republicii Moldova și încurajarea pe larg a muncii la distanță, pentru a proteja sănătatea propriilor angajați, precum și a satisface interesul consumatorilor produselor de asigurare.

Suplimentar, pentru temperarea impactului economic asupra asigurătorilor, încurajarea acestora prin menținerea stabilității sectoriale, au fost introduse măsuri prudențiale provizorii față de indicatorii financiari ai companiilor de asigurări ce ține de categoriile activelor eligibile și acoperirea rezervelor tehnice și a marjei de solvabilitate cu aceste active.