Autor: Elena Cojocaru, RapidAsig

Ce reprezintă obiecte industrial periculoase?

Obiecte industrial periculoase, conform legii Nr. 116 din 18.05.2012 sunt spaţii de producţie, sectoare, terenuri, construcţii, încăperi, depozite sau alte obiecte în a căror componenţă se conţin substanţe chimice şi/sau toxice specificate la art. 5 alin. (1) şi în anexa nr. 1; producţii, utilaje, instalaţii, tehnologii care pot provoca riscuri de avarie sau catastrofă cu caracter tehnogen care pot cauza prejudicii unor terţe persoane precum și mediului înconjurător. 

Păstrarea securității industriale este imperativă, reprezentând gradul de protecţie a intereselor vitale ale persoanelor şi ale societăţii de eventualele avarii la obiectele industriale periculoase şi de efectele acestora, prin aplicarea unui complex de măsuri privind pregătirea organizatorică şi tehnică a agenţilor economici pentru desfăşurarea activităţilor şi/sau lucrărilor la obiectele industriale periculoase.

Una dintre măsurile obligatorii este asigurarea de răspundere pentru prejudiciile cauzate vieții, sănătății sau bunurilor altor persoane precum și mediului înconjurător, în caz de avarie la obiectul industrial periculos.

Ce obiecte industriale periculoase pot fi asigurate?

Poate fi asigurată răspunderea legată de exploatarea următoarelor obiecte industrial-periculoase:

 • vase, cazane, ce funcționează sub presiune, conducte de abur;
 • instalații și dispozitive de distribuire a gazului;
 • obiectele industriilor de extracție a minereurilor și lucrărilor în cariere;
 • obiecte de păstrare, uscare și prelucrare a cerealelor, etc.
 • instalații de ridicare: ascensoare, poduri rulante, macarale.

Suma de asigurare este stabilită prin lege, pe categorii de risc, după cum urmează:

 • pentru obiectele industriale periculoase din categoria I de pericol – 100 de milioane de lei;
 • pentru obiectele industriale periculoase din categoria II de pericol  – 50 de milioane de lei;
 • pentru obiectele industriale periculoase din categoria III de pericol – 20 de milioane de lei;
 • pentru obiectele industriale periculoase din categoria IV de pericol  – 5 milioane de lei.

În prima categorie intră doar teminalele navale și feroviare de hidrocarburi gazoase lichefiate și gaze comprimate.

Categoria II acoperă însă domenii foarte largi: de la rețele de benzinării și conducte de gaze, la mori, elevatoare, oloinițe, depozite de păstrare a făinii fără ambalaj, secții de colectare a produselor cerialiere, de producere a crupelor sau secții de uscare și ambalare a zahărului etc.

În categoria III intră recipiente care funcționează sub presiune, macarale, ascensoare, escalatoare, conducte cu abur etc. 

Despăgubirea de asigurare va fi stabilită și achitată în următoarele limite de răspundere: 

 • de 250 de mii de lei pentru fiecare persoană păgubită – la avariere sau distrugerea de bunuri; 
 • de 250 de mii de lei pentru fiecare persoană păgubită – în caz de vătămări corporale; 
 • de 1 milion de lei pentru fiecare persoană păgubită - în caz de deces, dar nu mai mult de 5 milioane de lei, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident.

Provocările și exigențele industriei exploatatoare de obiecte industrial periculoase necesită un broker specializat în activitățile și contractele specifice, precum și cu cerințele variate de asigurări. Așadar, RapidAsig lucrează îndeaproape cu Dvs. pentru a fi mereu în linie cu necesitățile Dvs. variabile.

Experiența de peste 10 ani în asigurări este atu-ul nostru, iar disponibilitatea permanentă față de clienții noștri ne recomandă ca partener de încredere. Datorită statutului nostru de societate de brokeri independentă față de orice societate de asigurări, suntem în măsură să recomandăm clienților nostri cele mai bune soluții de acoperire a riscurilror. Astfel, riscurile clienților noștri vor fi plasate numai la cele mai bune societăți de asigurări și în condițiile cele mai bune de pe piață.