Asigurarea medicală obligatorie ar putea acoperi și cheltuielile pentru tratamentele făcute peste hotarele Republicii Moldova. Asta dacă instituțiile medicale de stat vor refuza sau vor fi în incapacitate de a acorda serviciile medicale necesare. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlament.

Mai exact, se propun completări la două articole din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală: cel privind persoana asigurată și cel privind răspunderea subiecţilor sistemului asigurării de asistenţă medicală.

Completările propuse stipulează că persoana asigurată, indiferent de mărimea primelor de asigurare achitate, are dreptul să beneficieze de servicii medicale. Dacă instituția medico-sanitară refuză sau este în imposibilitate să ofere tratamentul, Compania Națională de Asigurări în Medicină va achita persoanei asigurate, în avans și integral, toate cheltuielile ce trebuie suportate, inclusiv de transport, pentru a beneficia de serviciile medicale necesare. Măsura se va aplica și pentru tratamentele primite peste hotarele Republicii Moldova.

Autorul proiectului spune că persoana asigurată nu trebuie să fie responsabilă de refuzul sau incapacitatea instituțiilor medicale de a presta serviciile medicale solicitate.