Autor: Cojocaru Valentina, Manager vânzări corporative MGP BROKER SRL​

Lucrările de construcție și montaj au un conținut complex. Ele reflectă cadrul specific al realizării lucrărilor de investiții ale diferiților investitori prin aportul și implicarea firmelor specializate de antrepriză în construcție-montaj. Scopul asigurării în acest caz, este de a proteja împotriva avarierii sau distrugerii neprevăzute a lucrărilor de construcții permanente sau temporare sau a altor bunuri și părți ale acestora, care fac obiectul asigurării .

În cadrul raporturilor contractuale dintre firmele de antrepriză și diverși investitori, unitățile de construcție-montaj pot executa în țară și străinătate lucrări variate(de construcții propriu-zise, energetice, petrochimice, sisteme de irigații, locuințe, etc.), ocazie cu care se pun în operă valori matriciale importante care se află sub incidența unor riscuri variate. Odată cu asigurarea de construcție-montaj se mai încheie și asigurarea de răspundere față de terți.

Pentru perioada de construcție ca și pentru perioada de garanție se încheie o asigurare cu caracter facultativ. Mecanismul asigurării se încadrează în coordonatele unei asigurări facultative de bunuri și de răspundere civilă.

Asigurarea de construcții-montaj protejează interesele financiare ale societăților de construcții asigurând derularea în bune condiții a proiectelor angajate. Sunt acoperite în baza acestei asigurări o gamă largă de lucrări de construcții pe întreagă perioadă de execuție, incluzând după caz perioada de testare și/sau perioada de garanție a lucrărilor executate.

Obiectul asigurării sunt interesele patrimoniale legate de deținerea, folosirea, gestionarea patrimoniului destinat construcției și montării, recuperarea prejudiciului cauzat de el persoanei și/sau averii terților la executarea lucrărilor de construcții-montaj, de dare în exploatare și pe parcursul termenului de exploatare pe garanție și de asemenea răspunderea pentru funcționarea neîntreruptă a obiectului de construcție edificat pe parcursul termenului de exploatare pe garanție.

Suma asigurată reprezintă valoarea totală a contractului aferent lucrărilor de construcție-montaj, la care se adaugă valoarea mașinilor, utilajelor, instalațiilor, materialelor sau altor bunuri și cheltuieli necesare executării lucrărilor.

Durata asigurării se stabilește astfel încât să se suprapună duratei de executare a lucrărilor de construcție-montaj inclusiv perioada de recepție și de garanție a lucrărilor. În caz de prelungire a perioadei de execuție a lucrărilor, asigurătorul percepe prime de asigurare suplimentare.

Despăgubirea este stabilită în corelație cu mărimea pagubei și sumei asigurate. Se acoperă pagubele produse bunurilor asigurate menționate anterior, ca obiect al asigurării în perioada de valabilitate a contractului, pagube cauzate de riscuri asigurate.

Drept caz de asigurare la asigurarea riscurilor de construcții-montaj e recunoscut faptul distrugerii sau deteriorării obiectului de construcție (patrimoniului) asigurat, produs în virtutea riscurilor asigurate stipulate în contract.

Drept caz de asigurare la asigurarea răspunderii în fața terților la lucrările de construcții-montaj e recunoscut faptul prezentării Asiguratului de către terți a reclamațiilor privind recuperarea prejudiciului, cauzat persoanei sau bunurilor ei în perioada executării lucrărilor de construcții-montaj sau de dare în exploatare.

Drept caz de asigurare la asigurarea angajamentelor de garanție de după darea în exploatare e recunoscut faptul nimicirii sau deteriorării obiectului de construcție, cu condiția, că nimicirea sau deteriorarea au fost o consecință a defectelor ascunse, deficiențelor comise la executarea lucrărilor de construcții-montaj sau de dare în exploatare, dar depistate în perioada de exploatare pe garanție.

În raport cu condițiile generale de asigurare, societatea de asigurare nu acordă despăgubiri pentru pagube indirecte și directe cauzate de: război, revoluție, război civil și de alte riscuri politice, efecte ale radiației și reacțiilor nucleare, acțiunea voită, neglijența asiguratului sau reprezentanților săi manifestate intenționat, încetarea parțială sau totală a lucrului.

Toate lucrările de construcții montaj comportă elemente de risc – fie că acestea țin de natura în sine a lucrării, de răspunderea civilă, de fenomene naturale sau eroare umană, recomandăm constructorilor să încheie polița de asigurare care să acopere toate părțile implicate într-un proiect: beneficiarul, antreprenorul general și subcontractorii, cât și orice persoană terță.