Autor: Elena Cojocaru, Manager vânzări corporative  MGP BROKER SRL

Ca și orice afacere, businessul legat de transportul de marfă implică anumite riscuri și responsabilități. Astfel, este necesară o asigurare pentru bunurile transportate, acest lucru protejând compania și transportatorul din punct de vedere financiar.

Asigurarea facultativă CMR este asigurarea de răspundere a transportatorilor și expeditorilor care efectuează transporturi internaționale de marfă. În anul 1956 la Geneva s-a creat convenția transportării auto internaționale (CMR) prin care sunt stabilite responsabilitățile transportatorului față de încărcătura transportată, respectiv una din ele  fiind asigurarea de răspundere.

Asigurările CMR se adresează companiilor care au de efectuat transporturi de marfă în străinătate cu vehicule personale, închiriate sau în gestiune și care sunt răspunzătoare pentru integritatea bunurilor transportate. 

Răspunderea transportatorului începe din momentul primirii mărfii până la predarea acesteia

Asigurarea acoperă riscurile de avariere sau de pierdere a mărfurilor, conform Convenției (CMR), precum și cheltuielile pentru apărarea împotriva pretențiilor nejustificate formulate împotriva transportatorului, limitarea sau evitarea avariilor sau pierderilor materiale, precum și salvarea mărfii care a suferit avarii. 

Ca urmare, riscurile acoperite de asigurarea CMR sunt: 

 • Răspunderea pentru distrugerea totală sau parțială a încărcăturii primită la transportare sau expediere;
 • Pierderi financiare - "erori sau omisiuni" suportate de clientul Asiguratului, în rezultatul neîndeplinirii de către transportator a obligațiilor contractuale;
 • Răspunderea față de terțele persoane în cazul producerii pagubei cu încărcătura transportată.

Asigurarea acoperă următoarele pierderi și cheltuieli:

 • pierderile pentru vătămarea sau pierderea încărcăturii în accidente rutiere;
 • pierderile care au apărut din cauza modificărilor de temperatură ca rezultat al defecțiunilor refrigeratorului;
 • alte pierderi, care au apărut din cauza transportatorului sau expeditorului;
 • cheltuielile rezonabil efectuate de către transportator pentru evitarea sau micșorarea mărimii pagubei.

La cererea asiguratului și prin plata unei prime suplimentare se poate opta și pentru includerea riscului de furt al bunurilor transportate. Unele companii asigură doar furtul prin efracție, altele furtul parțial sau integral. 

Asigurarea CMR are și anumite excluderi și anume producerea de pagube indirecte, scăderea preţurilor mărfurilor pe perioada în care sunt transportate, pagube care apar în caz de desfăşurare a unui război sau acţiuni precum tulburări civile sau costuri impuse de transformarea sau îmbunătăţirea mărfurilor care sunt transportate.

În acelaşi timp, pentru orice pagubă produsă mărfurilor care nu sunt specificate în contractul de asigurare, compania de asigurări are dreptul să refuze acordarea de despăgubiri.

Conform convenției CMR nu pot fi asigurate animale vii. Există mărfuri excluse conform condițiilor de asigurare, dintre cele mai frecvente fiind hârtii de valoare, metale prețioase, bani, bilete de bancă, bijuterii, blănuri, obiecte de artă și de colecție.

Pot fi clauze speciale de preluare în asigurare pentru transportul vehicule pe platforme, mărfuri perisabile transportate cu vehicule dotate cu instalații frigorifice, mărfuri periculoase, transporturi efectuate pe baza convențiilor poștale internaționale, produse electronice. Dacă nu transportați mărfuri generale trebuie să aveți prevăzute în asigurare clauze speciale pentru a putea primi despăgubiri.

Asigurarea poate fi contractată pentru 1 an de zile sau pentru o singură transportare, în funcție de necesitățile clientului.

Prima de asigurare se determină în dependență de tipul încărcăturii, limitele de răspundere, numărul unităților de transport și tipul acestora (prelate/frigider), traseu și perioada de asigurare.

Avantajele asigurării CMR sunt următoarele: 

 • Limitarea sau evitarea avariilor sau pierderilor materiale;
 • Acoperă riscurile transportatorului, din momentul primirii mărfii, până la predarea acesteia;
 • Se asigură pierderea totală, parțială sau deteriorarea produselor;
 • Programe individuale de asigurare, conform necesităților asiguratului.

Activitatea de transport implică o mare responsabilitate, asigurarea CMR fiind esențială pentru stabilitatea financiară a companiei dumneavoastră și pentru imaginea transmisă clienților și furnizorilor cu care colaborați. Mai multe detalii, aici.