Autor: Cojocaru Valentina, Manager vânzări corporative MGP BROKER SRL

Cu toate că nu există o obligație legală pentru a asigurarea încărcăturilor, mărimea capitalului implicat și enormele pierderi financiare care pot urma unui accident, fac din neasigurarea riscurilor un lucru imprudent.

Un contract de asigurare Cargo este acela prin care asiguratorul compensează pe asigurat, în maniera și proporțiile care au fost stabilite în contract, împotriva pierderilor ce rezultă din imprevizibilitatea riscurilor ce pot surveni pe parcursul transportului.

În categoria pericolelor pot fi incluse riscurile de avariere, distrugere sau chiar furt în timpul transportului maritim, terestru, aerian sau combinat. Astfel, în baza contractului de asigurare, se compensează:

  • pagubele provenite prin deteriorarea sau distrugerea completă sau parţială a încărcăturii, provocată de orice cauză, în afară de cazurile prevăzute expres drept excluderi de către asigurător.
  • toate cheltuielile necesare şi efectuate oportun pentru salvarea încărcăturii, precum şi a minimalizării pagubei şi estimării mărimii ei, dacă paguba se compensează conform condiţiilor de asigurare.

Fiecare transportare de marfă poate fi subiect al unui contract de asigurare Cargo și, în plus, în cazul în care valoarea încărcăturii este mare, aceasta poate sa nu fie acoperită de asigurarea CMR pe care o deține transportatorul și care, de regulă, se limitează la raspunderi de citeva sute de mii de euro. Astfel, se pune în evidență interesul asigurabil al proprietarului de marfă, care prin asigurarea Cargo își va acoperi eventuale pierderi financiare.

Condiţiile de asigurare a mărfurilor, cele mai raspândite, care au devenit tradiţionale în practica asigurărilor pe plan mondial, sunt următoarele:

-  Cu răspundere pentru toate riscurile

-  Cu răspundere pentru avaria particulară

-  Fără răspundere pentru deteriorări, în afara cazurilor de accidente.

Cu timpul, ascuţirea concurentei pe piata asigurărilor şi insistenţele comercianţilor, care cereau un mod de protectie mai larg, mai cuprinzător, au dus la practicarea condiţiei ”toate riscurile”.

În fapt, această condiţie acoperă, indiferent de amploarea lor, daunele rezultând din avaria totală sau particulară a întregii încărcături sau a unei părti a acesteia, care a avut loc din orice cauză, cu excepţia riscurilor special enumerate în poliţa de asigurare.

Proprietarul unor mărfuri decide să efectueze o asigurare deoarece se așteaptă, ca în situația în care marfa este avariată sau pierdută datorită unui pericol asigurat, să fie despăgubit.

Perioada acoperită de asigurare nu se rezumă doar la perioada transportării, răspunderea Asigurătorului începe din momentul, când încărcătura va fi luată de la depozit la punctul de plecare pentru transportare şi continuă pe parcursul întregii transportări (inclusiv al reîncărcării şi transbordării, precum şi al păstrării la depozit în punctele de reîncărcare şi transbordare) până atunci, când încărcătura nu va fi livrată la depozitul beneficiarului sau alt depozit final la punctul de destinaţie, indicat în poliţă.

Valoarea primei de asigurare este influențată de următorii factori: riscurile acoperite, clasificarea încărcăturii, modul de ambalare a încărcăturii, rutele de transport utilizate, distanța de transport, volumul transportat, existența sistemului de securitate și însoțire a încărcăturii.

Plată despăgubirii se face de către asigurator în urma solicitării asiguratului și în baza unor documente justificative care să dovedească prejudiciul cauzat de un risc acoperit prin contractul de asigurare. La calcularea sumei de plată se va ține cont și de franșiza menționată în contractul de asigurare. Despăgubirea vizează daunele produse ca urmare directa a riscurilor întâmplătoare ale transportului.

Traficul de mărfuri în rezultatul creşterii intensităţii relaţiilor economice şi lărgirii ariei geografice a partenerilor Republicii Moldova devine o necesitate indinspensabilă şi o condiţie obligatorie a viabilităţii tuturor ramurilor economiei naţionale.

Din cauza dispariţiei fără urme a transporturilor cu încărcături, a furturilor, dar şi deteriorării încărcăturilor ca urmare a accidentelor rutiere şi incidentelor de diferită natură, o parte considerabilă (uneori până la 30%) din valoarea bunurilor materiale exportate şi importate nu este recuperată. În felul acesta se aduc prejudicii serioase bugetului agenților economici.

Una din măsurile eficiente de prevenire, recuperare şi evitare a evenimentelor expuse anterior este recomandarea insistentă a asigurarii riscurilor şi evenimentelor, care conţin criteriile probabilităţii şi incidentalităţii, prin contracte cu companii de asigurare.

Mai multe detalii, aici.