Uniunea Avocaților vrea să asigure posibilitatea efectivă avocaților și stagiarilor să acumuleze probe necesare realizării apărării. Instituția a publicat pentru discuții proiectul Legii privind modificarea unor acte normative (privind instituirea unor garanții profesionale avocatului/avocatului stagiar), care a fost examinat de Consiliul UAM în ședința ordinară din 26 noiembrie.

Proiectul stabilește amendarea și completarea mai multor acte normative, care să prevadă asigurarea accesului avocaților și stagiarilor la informații în procesul de adunare a probelor necesare apărării, fără imixtiuni.

Potrivit UAM, inițiativa va permite îmbunătățirea interacțiunii dintre avocați/avocați stagiari și reprezentanții organelor de urmărire penală, procurori, judecători, reprezentanți ai autorităților publice, alte persoane fizice sau juridice de drept public.

Mai exact, se propune modificarea următoarelor acte:

 • Legea cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova se va completa cu Capitolul II1 ce cuprinde articolul 41 și 42 ce au ca obiect de reglementare accesul avocaților și avocaților stagiari la datele cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova;
 • Legea ocrotirii sănătății articolul 14 alin. (1) și (2) va fi modificată în vederea reglementării accesului avocaților și avocaților stagiari la datele medicale ale pacientului;
 • Legea cadastrului bunurilor imobile;
 • Codul vamal;
 • Legea privind actele de stare civilă;
 • Codul de procedură penală;
 • Codul penal, Se propune completarea cu un articol care să prevadă sancțiuni, inclusiv închisoare, pentru amestecul în activitatea avocatului sau avocatului stagiar.
 • Legea cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat - articolul 29 alin. (4) va fi modifica pentru a fi asigurat accesul avocaților și avocaților stagiari la resursele informaționale de stat;
 • Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului – se va completa art. 12 alin. (4) lit. c) cu textul „ , precum și la cererea motivată a avocaților/avocaților stagiari la acordarea asistenţei juridice pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al subiectului datelor cu caracter personal sau al altei persoane în justiţie, în organele de drept, în autoritățile publice și a altor organizații, în condițiile în care se justifică scopul prelucrării datelor cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal”;
 • Codul contravențional se va completa cu o nouă contravenție care va asigura existența unei sancțiuni contravenționale în calitate de element coercitiv al statutului pentru implementarea efectivă a dreptului avocatului/avocatului stagiar de a colecta în mod independent informaţii referitoare la circumstanţele cauzei și să solicite și să obțină de la instanțele judecătorești, organele de drept, autoritățile publice, deținătorii de registre de publicitate, de la alte organizații, în condițiile stabilite de legislație, informații, referințe și copii ale actelor necesare pentru acordarea asistenței juridice. Examinarea acestei contravenții va fi de competența instanțelor de judecată care sunt în măsură să evalueze în mod corect exercitarea legală a dreptului avocaților/avocaților stagiari de acces la informații și relevanța informațiilor solicitate în legătură cu circumstanțele și scopurile asistenței juridice acordate clientului.
 • Legea privind protecția datelor cu caracter personal - articolul 6 alin. (1) lit. f) se va modifica în vederea extinderii dreptului avocaților și avocaților stagiari de acces la informații cu caracter personal nu doar în cazul exercitării sau apărării unui drept al subiectului datelor cu caracter personal în justiție, dar și în cazul exercitării sau apărării unui drept al terților în justiție, în organele de drept, în autoritățile publice și a altor organizații;
 • Legea cu privire la schimbul de date și interoperabilitate - articolul 2 alin. (2), articolul 3 noțiunea „participant privat” , articolul 4 lit. a) și articolul 6 alin. (6) se modifică pentru instituirea unor garanții profesionale de acces la informații inclusiv avocaților stagiari și punerea la dispoziție a datelor deținute de participanții publici avocaților și avocaților stagiari cu titlu gratuit, deoarece atât avocații cât și avocații stagiari prin activitatea profesională exercitată realizează un interes public de apărare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, fiind necesar în timp real și gratuit accesul la datele deținute de participanții publici.

Referitor la instituirea garanțiilor legislative privind neadmiterea imixtiunii în activitatea avocaților și avocaților stagiari în vederea garantării independenței acestora și supunerea lor numai legii, UAM propune operarea modificărilor în articolul 270 alin. (1) al Codului de procedură penală, cu scopul efectuării calitative a urmăririi penale de către procurori care în mod firesc trebuie să aibă o calificare mai înaltă de cât ofițerii de urmărire penală etc., pe de o parte, iar pe de altă parte, pentru nediscriminarea avocaților și avocaților stagiari sub aspectul respectiv în coraport ceilalți actori ai justiției.

Consiliul Uniunii Avocaților va reveni la examinarea proiectului în cadrul ședinței ordinare planificate pentru luna ianuarie 2022.

Instituția solicită implicarea avocaților prin expunerea opiniilor cu referire la proiect. Prezentarea propunerilor de modificare și/sau completare urmează a fi comunicate secretariatului UARM la adresa de email uniunea.avocaților.rm@gmail.com, până la data de 20 ianuarie 2022.

Documentul poate fi consultat aici.