Autor: Elena Cojocaru, Manager vânzări corporative MGP BROKER SRL

În scopul de a proteja interesele călătorilor și pentru protecția financiară a transportatorilor este necesară asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor față de călători.

Conform Legii nr. 1553 din 25.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor față de călători,  toate companiile ce prestează servicii de transport a călătorilor cu destinație internațională și locală, sunt obligate să încheie anual contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor față de călători.

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor se aplică la transportarea organizată a călătorilor cu transportul aerian, auto, feroviar și fluvial și nu se extinde asupra transportatorilor care efectuează transportarea călătorilor:

 • cu transportul auto urban, inclusiv cu taximetrele și transportul electric;
 • cu transportul auto suburban, cu bacul, precum si cu transportul fluvial pe traseele pentru plimbări și excursii.

Transportatorii sunt obligați să încheie anual cu asigurătorii contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor față de călători. Contractul de asigurare se încheie până la obținerea licenței de efectuare a transportărilor de pasageri.

Obiect al asigurării este răspunderea civilă a transportatorilor pentru prejudiciul cauzat vieții, sănătății și bunurilor călătorilor.

Subiect al asigurării poate fi persoana juridică, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, ori persoana fizică care, în baza licenței, obținute în ordinea cuvenită, efectuează transportarea organizată a călătorilor cu transport aerian, auto, feroviar și fluvial și a încheiat contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă față de călători.

Riscurile acoperite:

Conform contractului de asigurare a răspunderii civile a transportatorilor, călătorii sunt protejați în mod eficient în limitele stabilite de Lege:

 • în cazul unor leziuni corporale sau a decesului în urma unui accident rutier, suma asigurată se achită la nivelul prejudiciului real, dar nu poate depăși valoarea de 10,000 de dolari;
 • în cazul deteriorării sau distrugerii complete a bunurilor (bagajului) se compensează valoarea lor reală, dar nu mai mult de 1,000 de dolari.

Prima de asigurare se stabilește în cuantum de până la 1% din suma volumului anual de transportare a călătorilor. Procedura și termenele depunerii primelor de asigurare se stabilesc în contractul de asigurare.

Limitele răspunderii asigurătorului

În cazul vătămării corporale sau decesului călătorului în urma accidentului în transport, despăgubirea de asigurare se plătește în mărimea prejudiciului efectiv cauzat, confirmat de organele competente și de documentele privind cheltuielile suportate de victimă sau de reprezentanții ei.

Despăgubirea de asigurare pentru prejudiciul cauzat de vătămarea corporală sau decesul victimei va include:

 • câștigul ratat în timpul perioadei de incapacitate temporară de muncă, dar nu mai mult decât echivalentul a 20 de dolari S.U.A. pentru fiecare zi de incapacitate de muncă;
 • cheltuielile pentru tratament, procurarea de medicamente necesare, protezare și îngrijire, confirmate de avizul instituției medicale, precum și cheltuielile de transport ale victimei și, după caz, ale persoanei care o însoțește;
 • în cazul invalidității, în afară de plățile prevăzute la lit. 1 și 2, câștigul ratat în toată perioada invalidității calculat după metodica aplicată în organele de asigurare socială;
 • cheltuielile de funeralii;
 • partea câștigului de care, în cazul decesului victimei, au fost lipsite persoanele inapte de muncă întreținute de ea sau având dreptul la întreținerea ei.

Despăgubirea de asigurare se acordă pentru prejudiciul cauzat călătorilor din momentul îmbarcării lor în mijlocul de transport la stația de plecare și până la momentul coborârii din mijlocul de transport la stația terminus, inclusiv transbordările pe rută.

Despăgubirea de asigurare include și cheltuielile suportate de Asigurat pentru cercetarea cazului asigurat, inclusiv și cheltuielile de apărare juridică. 

Persoanele care au dreptul la despăgubire de asigurare:

 • călătorii care efectuează călătorii în baza documentului de călătorie;
 • călătorii care efectuează călătorii fără achitare în baza legitimației sau a altor documente, eliberate în conformitate cu legislația, care le autentifică dreptul la călătorie.

Despăgubirea de asigurare se plătește în cuantumul valorii reale al prejudiciului cauzat călătorului în temeiul actului asupra accidentului în transport întocmit de organele care efectuează controlul asupra securității circulației, certificatului eliberat de organizația autorizată să confirme decesul sau să determine gradul de vătămare corporală, precum și în temeiul documentelor care confirma cheltuielile pentru tratament, procurarea de medicamente necesare, protezare și îngrijire în legătură cu cazul asigurat, toate cheltuielile necesitând să fie confirmate documentar.