Statul a încercat să recupereze prejudiciul cauzat prin neonorarea unui contract de privatizare. Și anume, este vorba despre contractul de vânzare-cumpărare a cinematografului ”Zorile” din or. Sîngerei. Acesta a fost semnat în anul 2010, iar peste cinci ani a fost rezoluționat prin decizie judecătorească, după ce investitorul nu și-a onorat obligațiile.

Prin urmare, bunul a fost înregistrat, din nou, ca proprietate a statului. Totuși, în urma evaluării, Agenția Proprietăți Publice (APP) a stabilit că statul a dat un bun în valoare de 470.000 de lei, însă în proprietatea statului a fost restituit acelaşi bun, dar cu o valoare diminuată cu 361.000 lei. Prin urmare, autoritatea a solicitat recuperarea prejudiciului cauzat statului, invocând prevederile art. 739 alin (2) lit b) din Codul civil, redacție valabilă până în anul 2019.  

Cererea a fost respinsă ca neîntemeiată de Judecătoria Bălţi, sediul Sîngerei. Magistrații au stabilit că temeiul juridic în baza căruia reclamantul şi-a formulat pretenţia de încasare a prejudiciului material cauzat are un alt conţinut decât cel invocat. De asemenea, nu a fost prezentat niciun act de predare-primire a bunului imobil în care să fie reflectat şi preţul acestuia.

Totodată, instanţa a menționat că, contractul vânzare-cumpărare a fost reziliat în data de 17 noiembrie 2015, iar raportul de evaluare a fost efectuat în data de 7 august 2017, adică după o perioadă de doi ani de la reziliere. Prin urmare, actul reflectă preţul cinematografului ”Zorile” din or. Sîngerei în data evaluării şi nu preţul la situaţia din 17 noiembrie 2015, data rezilierii contractului.

Ulterior, și Curtea de Apel Bălți a respins acţiunea ca fiind neîntemeiată. Potrivit instanței de apel, Agenţia Proprietăţii Publice nu a prezentat probe concludente, utile şi veridice care ar fi demonstrat faptul că valoarea bunului transmis a fost diminuată din vina cumpărătorului. Decizia magistraților de la apel a fost menținută, recent, și de Curtea Supremă de Justiție.