Conducerea Judecătorie Chișinău, sediul Centru s-a întâlnit cu reprezentanții Uniunii Avocaților pentru a discuta despre problemele sesizate de avocați în activitatea instanțelor din judecată. Mai exact, avocații au fost reprezentanți la reuniune de către Emanoil Ploșniță, președintele UAM și Dorin Popescu, Decanul Baroului Chișinău și membru al Consiliului UAM. La ședință a fost prezent și Anatolie Galben, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

Potrivit unui comunicat emis de Judecătoria Chișinău, în cadrul reuniunii s-au pus în discuție mai multe aspecte vulnerabile ce apar sau, în perspectivă, pot apărea în conlucrarea interinstituțională, deficiențele apărute în activitatea de acordare a asistenței juridice calificate de către avocați, inclusiv în perioada pandemică din Republica Moldova.

A fost abordată tema de comunicare dintre avocați și instanțele de judecată, depunerea actelor, participarea la examinarea dosarelor. Au fost împărtășite bunele practici, recomandate în timp, precum și s-a încercat de a exclude unele disensiuni conceptuale, ceea ce ar determina o unificare a practicii judiciare naționale.

Astfel, Judecătoria Chișinău spune că au fost propuse soluții în vederea înlăturării unor carențe a conlucrării eficiente pentru îmbunătățirea efectuării a actului de justiție, aprecierea uniformă de către corpul judecătoresc și avocați a actelor de dispoziție emise de către conducerea Judecătoriei Chișinău pe perioada pandemică și abordarea unitară a acestora.

Mai mult ca atât, instanța speră că întrunirile de acest gen vor spori eficacitatea colaborării dintre diverși actori implicați în actul de justiție și, în consecință, vor condiționa fortificarea calitativă a actului judecătoresc final.

Amintim că recent, Uniunea Avocaților din Moldova a prezentat Consiliului Superior al Magistraturii, președintelui Curții de Apel Chișinău, președintelui Judecătoriei Chișinău și Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești mai multe deficiențe sesizate de avocați în activitatea instanțelor de judecată. UAM a solicitat ca problemele să fie discutată într-o ședință comună pentru a găsi soluții.