Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a respins cererea judecătorului Mihai Murguleţ referitor la numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă rămâne în vigoare. Cererea Asociației Obștești ”Vocea Justiției” de revizuire a documentului a fost calificată ca improprie.

Mai exact, Consiliul Superior al Magistraturii a spus că solicitarea AO ”Vocea Justiției” are două aspecte: unul declarativ și altul formal juridic. Cu referire la conținutul declarativ al cererii, CSM spune că susține libertatea de exprimare, asociere, întrunire pe care judecătorii din Moldova o valorifică în ultimii ani. Totodată, instituția încurajează manifestările de solidarizare a judecătorilor împotriva pericolelor care planează asupra independenței și inamovibilității acestora, mizând pe susținerea partenerilor de dezvoltare în procesul de modificare a Constituției Republicii Moldova și a cadrului conex.

Totuși, Consiliul Superior al Magistraturii nefiind sindicat al magistraților, trebuie totuși să-i apere de imixtiuni din exterior și trebuie să se abțină el însuși de la persecutările judecătorilor ”neascultători”. Cea mai importantă sarcină a CSM, pe care nimeni altcineva nu o poate realiza, este să nu permită judecătorilor ”să dea cu coasa” în oameni, prevalându-se de independență și inamovibilitate, se menționează în hotărârea instituției.

Plenul CSM mai spune că îngrijorarea Asociației ”Vocea Justiției” pentru independența judecătorilor și cazul concret al domnului Mihai Murguleț sunt două linii paralele. Această abordare se explică prin faptul că între interesele unui judecător inamovibil și drepturile justițiabilor afectați de inactivitatea acestuia, trebuie să prevaleze justițiabilii.

Cu referire la conținutul formal juridic al solicitării, CSM spune că esenţa instituţiei de revizuire constă în redeschiderea procedurilor judiciare asupra unei cauze civile, care a fost soluţionată printr-un act judecătoresc irevocabil. Or, conform art. 446 Cod de procedură civilă, ”Pot fi supuse revizuirii hotărârile, încheierile şi deciziile irevocabile ale tuturor instanţelor judecătoreşti.”, doar în cazul prezenţei temeiurilor stabilite în art. 449 CPC. Astfel, nici Legea nr.947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, nici Codul Administrativ al Republicii Moldova nu prevăd o asemenea procedură cum ar fi revizuirea și anularea propriilor hotărâri.

Mai mult, potrivit art.11 alin. (2) din Codul administrativ al Republicii Moldova, ”destinatarul unui act administrativ individual este doar persoana către care actul administrativ se îndreaptă”. De aceea, unicul destinatar al actului administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii este ex-judecătorul Mihai Murguleț. În acest sens, AO ”Vocea Justiției” nu poate fi considerată destinatar al actului administrativ individual, nici măcar ca terț afectat în sensul art.11 alin. (2) din Codul administrativ.

Hotărârea completă poate fi accesată aici.