Curtea de Apel Chișinău a publicat Hoărârea motivată prin care s-a anulat Hotărârea Congresului Uniunii Avocaților din 13 decembrie 2019 de instituire a taxei de 100.000 de mii de lei pentru admiterea în profesia de avocat în temeiul vechimii în muncă.

Potrivit acesteia, magistrații de la Curtea de Apel Chișinău au anulat Hotărârea Congresului ca fiind ilegală din următoarele motive:

  • Hotărârea nr.UA/CA/20/12 din 13 decembrie 2019, privind stabilirea cuantumului taxei pentru examinarea dosarelor de admitere în profesia de avocat, a persoanelor specificate la art.10 alin.(2) din Legea cu privire la avocatură, a fost adoptată de Congresul avocaților cu încălcarea prevederilor art.36 alin.(2) din Legea cu privire la avocatură, cât și a prevederilor legale prevăzută de Legea privind transparența în procesul decizional;
  • Proiectul bugetului Uniunii Avocaţilor pentru anul 2020, care a fost publicat anterior datei Congresului Avocaților spre consultare şi informare publică, conținea în cadrul secţiunii BUGET DETALIAT, detalierea că, din categoria încasări fac parte o serie de venituri, printre care şi pct.5 Taxa pentru examinarea dosarelor conform art. 10 din Legea cu privire la avocatură, fiind calculate o medie de 65 de unităţi (cereri) depuse în baza acestui articol cu achitarea taxei de 15.000 lei, care respectiv constituie 975.000 lei. Atât proiectul bugetului UAM, cât şi Nota Informativă la proiectul bugetului UAM pentru anul 2020, opera cu calcule ce conțin suma de 15.000 lei drept venit, parte componentă a Bugetului UAM pentru anul 2020 rezultat din examinarea dosarelor depuse în temeiul art. 10 din Legea cu privire la avocatură. În proiectul bugetului UAM, propus spre vot în cadrul Congresului Uniunii Avocaților din 13.12.2019 şi care a fost publicat pe pagina oficială a UAM spre consultare şi informare publică, pentru obținerea licenței de avocat în baza art. 10 al Legii cu privire la avocatură era de fapt, indicată suma de 15.000 lei şi nu cea de 100.000 de lei, care a fost supusă votului în cadrul Congresului Avocaților din 13.12.2019;
  • În cadrul Ordinii de zi a Sesiunii a III-a a Congresului Avocaţilor din 13.12.2019, nu a fost inclusă nicio propunere care să vizeze majorarea sau modificarea cuantumului taxei percepute pentru examinarea dosarelor de eliberare a licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat depuse de persoanele specificate la art. 10 alin. (2) a Legii cu privire la avocatură. Potrivit judecătorilor, supunerea votului a cuantumului de 100 000 de lei, fără a fi indicată o astfel de propunere în ordinea de zi a Congresului din 13.12.2019 sau în proiectul Bugetului Uniunii Avocaților este o încălcare a principiului transparenței în procesul decizional, or societatea, opinia publică nu a fost consultată privitor la acest aspect;
  • Majorarea cuantumului taxei de la 15000 la 100000 lei, de către Congresul Avocaților din 13 decembrie 2019, constituie o încălcare a principiului egalității şi nediscriminării, or Hotărîrea Congresului nu conține o justificare obiectivă şi rezonabilă, care să urmărească un scop legitim sau dacă există un raport rezonabil de proporționalitate între majorarea taxei şi scopul vizat;
  • Potrivit art. 37 lit.f) din Legea cu privire la avocatură, Congresul stabilește cuantumul taxelor pentru examenele de admitere la stagiu şi pentru examenele de calificare, cuantumul taxei pentru efectuarea stagiului profesional. Prevederile menționate nu fac nici o referire la taxe de examinare a cererii de admitere în profesia de avocat în condițiile art. 10 alin.(2). Deci, hotărârea contestată de percepere a taxei de 100 000 lei pentru examinarea dosarelor de admitere în profesia de avocat a persoanelor specificate în art. 10 al.2 din Legea cu privire la avocatură este ilegală, or în temeiul acestui articol, persoanele menționate sunt scutite de efectuarea stagiului profesional şi de examenul de calificare;
  • Pârâtul, la emiterea actului contestat, şi-a depășit și competența. La stabilirea cuantumului taxei pentru examinarea dosarelor de admitere în profesia de avocat, a persoanelor specificate la art.10 alin.2 din Legea cu privire la avocatură, Congresul Avocaților urma să se asigure că este respectat principiul legalităţii, şi anume existenţa cel puţin a unui temei prevăzut la art.37 din Legea cu privire la avocatură. Competenţa Congresului avocaților, conferită prin lege în acest sens, nu este una discreționară.

Completul judiciar a reținut că Hotărîrea Congresului privind majorarea taxei pentru examinarea dosarelor de admitere în profesia de avocat, a persoanelor specificate la art.10 alin.2 din Legea cu privire la avocatură, contravine atât prevederilor legale naționale, cât și prevederilor internaționale la care Republica Moldova este parte. Judecătorii au decis anularea în totalitate a acesteia, ca fiind ilegală.

Hotărîrea este cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiție.

Potrivit Hotărârii, reprezentantul Uniunii Avocaților nu s-a prezentat la ședință și nici nu a prezentat instanței referința cu privire la acțiunea înaintată.

Hotărârea integrală poate fi consultată aici.

Amintim că, începând cu 1 ianuarie 2020, solicitanții licenței de avocat în temeiul art. 10 alin. 2 din Legea cu privire la avocatură urmau să achite o taxă de 100 de mii de lei. Decizia a fost luată la cea de-a III-a sesiune a Congresului Avocaţilor din Republica Moldova.Taxa a fost majorată de la 15 mii la 100 de mii de lei.