Recent, în cadrul SIA ”e-Factura” au fost lansate noi funcționalități aferente procesului de anulare a facturii fiscale din statutul ”Finisate”, emise în cadrul sistemului prin ciclul lung.

Potrivit monitorul.fisc.md, anularea facturii fiscale în SIA ”e-Factura”, emise prin ciclul lung, poate fi efectuată cu acceptul oferit în cadrul sistemului de către ambele părți ale tranzacției: Furnizor și Cumpărător, fiind necesar ulterior de asigurat evidența și raportarea corectă a datelor facturii fiscale.

 Factura fiscală emisă prin ciclul lung este semnată electronic în cadrul sistemului ”e-Factura” de către toate părțile participante la tranzacție, prin urmare și în procesul de anulare a facturii fiscal toate operațiunile se efectuează electronic nemijlocit în cadrul sistemului de către Furnizor și Cumpărător.

Procedura de anulare a facturii fiscale în SIA ”e-Factura”, emisă prin ciclul lung, se inițiază de către Furnizor și se anulează doar după semnarea electronică de către Cumpărător a confirmării în cadrul sistemului, proces reglementat prin pct. 45 a  Regulamentului cu privire la Sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice ”e-Factura”, aprobat prin Ordinul SFS nr. 317/2020.

Astfel, în procesul de anulare a facturii fiscale care a fost emisă prin ciclul lung, urmează a fi întreprinse acțiuni și efectuați pași în cadrul sistemului ”e-Factura” de către Furnizor cât și de către Cumpărător.

Mai multe detalii găsiți aici.