Pe parcursul anului viitor Guvernul urmează să întreprindă mai multe acțiuni privind reformarea sistemului judecătoresc din Republica Moldova. Cel puția așa prevede Planul de acțiuni până în 2023, aprobat recent.

Astfel, până în luna martie urmează să fie întreprinse acțiuni privind ajustarea cadrului legal în vederea eficientizării activității de evaluare ordinară și extraordinară a judecătorilor, inclusiv prin prisma intereselor acestora. În acest mod, autoritățile își propun să curățe sistemul de oameni corupți și vulnerabili.

Totodată, competențele președinților de instanțe urmează să fie revizuite. O decizie în acest sens ar putea fi aprobată până în luna noiembrie 2020.

Mai mult, Guvernul își propune să facă o analiză a practicilor Consiliului Superior al Magistraturii de implementare a prevederilor legale în partea care vizează promovarea unui sistem bazat pe merit în procesul de selecție și promovare a judecătorilor. Studiul ar trebui să fie gata la sfârșitul anului viitor, la fel ca și analiza privind funcționalitatea mecanismului de responsabilizare disciplinară a judecătorilor. Tot până în luna decembrie 2020, autoritățile urmează să analizeze activitatea Inspecțiie Judiciare și a sistemului de raspundere disciplinară a magistraților.

Planul aprobat mai stabilește că, condițiile de numire și promovare în funcțiile de magistrat urmează să fie analizate până în iunie 2021. După care autoritățile ar urma să propună soluții de remediere a problemelor identificate.