Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a informat că, consumatorii serviciilor de transport rutier în regim de taxi sunt în drept să solicite emiterea și înmânarea bonului de casă pe suport de hîrtie şi/sau în formă electronică, sau transmiterea, din numele operatorului de transport, a acestui bon de casă prin intermediul mijloacelor electronice. În cazul în care nu este emis şi înmânat bonul de casă pe suport de hârtie şi/sau în formă electronică, călătorul are dreptul să nu achite călătoria.

Totodată, ANTA a atraa atenția operatorilor de transport rutier în regim de taxi, asupra obligativității emiterii bonului de casă doar prin intermediul aparatului de taxat din dotarea autoturismului, care urmează a fi în stare de funcționare, legalizat, verificat metrologic şi înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat.

Potrivit Codului transporturilor rutiere, la efectuarea transportului rutier în regim de taxi se admit autoturismele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • sunt dotate cu aparat de taxat în stare de funcționare legalizat, verificat metrologic şi înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat;
  • sunt dotate cu lampă de taxi în stare funcțională, conform prevederilor Regulamentului transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;
  • dispun de însemnele, înscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei şi dotările specificate în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;
  • dispun de inscripţia: ”În cazul în care nu este emis şi înmînat bonul de casă pe suport de hîrtie şi/sau în formă electronică, consumătorul are dreptul să nu achite călătoria”.

Operatorii de transport oferă servicii de transport rutier în regim de taxi numai la solicitarea persoanei, prin intermediul oricăror mijloace de comunicare admise de lege, inclusiv prin sistemele (platformele) electronice de management, dacă acestea asigură cumulativ:

  • posibilitatea identificării certe de către solicitantul serviciilor de transport în regim de taxi a operatorului de transport care prestează serviciul, a modelului şi numărului de înmatriculare a autoturismului care efectuează cursa;
  • conexiunea tehnologică cu aparatul de taxat din dotarea autoturismului care efectuează cursa, în vederea emiterii bonului de casă pe suport de hîrtie şi/sau în formă electronică, sau transmiterea, din numele operatorului de transport, a acestui bon de casă către solicitant prin intermediul mijloacelor electronice;
  • posibilitatea conectării directe sau imediate la sistemul integrat ”Fiscal Gateway” al Serviciului Fiscal de Stat în cazul procesării plăților către operatorul de transport de către solicitant pentru achitarea costului cursei;
  • protecția datelor înregistrate de modificarea nesancționată şi securitatea datelor cu caracter personal procesate.