Agenția Națională pentru Reglementare Energetică (ANRE) a anunțat realizarea unei misiuni de control la SA ”Moldovagaz”.

Instituția va verifica conformarea participantului la piața gazelor naturale la cerințele legii și reglementărilor ANRE, în special respectarea principiului desfășurării activității licențiate cu cheltuieli minime şi la eficienţă maximă.

Controlul va viza perioada anilor 2016-2018.

Potrivit Legii cu privire la energetică, durata de timp necesară pentru efectuarea controalelor ANRE nu poate depăşi 90 de zile calendaristice. Termenul de întocmire a raportului privind rezultatele controlului şi de prezentare a acestuia persoanelor supuse controlului este de până la 30 de zile lucrătoare de la data încheierii controlului.

Rapoartele privind rezultatele controlului, întocmite de angajaţii autorizaţi ai Agenţiei, se înaintează spre examinare Consiliului de administraţie care, prin hotărâre, se expune pe marginea acestora şi dispune luarea de măsuri pentru înlăturarea abaterilor constatate şi/sau, eventual, aplicarea de sancţiuni.