Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) susține că a examinat executarea Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRE nr. 106/2020 privind rezultatele controlului planificat realizat la titularul de licență  S.A. ”Moldovagaz”,  în partea ce vizează efectuarea de către furnizor a recalculării (prin diminuare) a valorii gazelor naturale livrate în perioada 1 ianuarie 2018-16 martie 2018, pentru consumatorii noncasnici.

Urmare a finalizării litigiului existent dintre S.A. ”Moldovagaz” și ANRE, în partea ce vizează suspendarea executării actului administrativ contestat (hotărârii în speță), membrii Consiliului de Administrație al ANRE au obligat repetat furnizorul S.A. ”Moldovagaz” să efectueze recalculările ce se impun pentru consumatorii noncasnici, în valoare totală de 282,2 milioane lei. Termenul limită stabilit pentru executarea obligației de către furnizor este 31 august 2021.

În cazul neexecutării de către S.A. ”Moldovagaz” a hotărârii, Agenția va demara aplicarea sancțiunii financiare în privința furnizorului respectiv, în conformitate cu prevederile Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale.