Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a calculat și a prezentat pentru consultări publice calculele tarifelor fixe/prețurilor plafon pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile.

Astfel, pentru energia electrică produsă din surse regenerabile prin intermediul tehnologiilor eligibile au fost estimate tarifele fixe/prețurile plafon, ținând cont de datele disponibile în proiectele deja implementate în Republica Moldova, dar și tendințele de pe piața internațională. Acestea au fost determinate pentru fiecare sursă în parte, și anume: instalațiile eoliene, fotovoltaice, cogenerare pe biogaz, cogenerare pe biomasă solidă și hidroenergetice. Pentru aceste instalații au fost selectați coeficienții specifici în corespundere cu valorile înregistrate în proiectele realizate la nivel internațional.

Potrivit ANRE, la calcularea prețurilor fixe și a tarifelor plafon sunt luate în considerare următorii parametrii de bază: investițiile, cheltuielile de exploatare și întreținere, costul materiei prime (după caz), cantitatea de energie electrică produsă anual și alți factori relevanți.

În rezultatul calculelor efectuate conform prevederilor Metodologiei de determinare a tarifelor fixe și a prețurilor la energia electrică produsă de producătorii eligibili din surse regenerabile de energie nr. 375 din 28.09.2017, s-au obținut următoarele valori ale prețurilor și tarifelor fixe la energia electrică produse din resurse regenerabile:

  • instalațiile fotovoltaice – 1.79 lei/kWh;
  • instalațiile eoliene – 1.47 lei/kWh;
  • instalațiile hidroelectrice – 0.93 lei/kWh;
  • instalațiile biogaz – 1.69 lei/kWh;
  • instalațiile biomasă – 1.67 lei/kWh.

Persoanele interesate pot înainta propuneri/recomandări în legătură cu parametrii incluși în calcule și rezultatele obținute timp de 15 zile lucrătoare la ANRE.