Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a început recepționarea cererilor de la potențiali producători de energie din surse regenerabile. Potrivit unui comunicat de presă au fost depuse 29 cereri de la potențiali producători eligibili, cu o putere totală a instalațiilor de cca 43,74 MW și anume: 21 cereri de la companii interesate de construcția parcurilor fotovoltaice cu o capacitate de 18,7 MW; 7 cereri pentru alocare de capacitate pentru turbine eoliene cu o capacitate maximă de 24,4 MW și o cerere pentru producerea de energie electrică din biogaz cu o capacitate de 0,64 MW.

Este de notat că în conformitate cu art.34 din Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime şi categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile până la sfârșitul anului 2020, ANRE va distribui cele 55 MW pe fiecare tip de instalație sau tehnologie de producere după cum urmează: instalații eoliene capacitatea maximă disponibilă este de 20 MW cu o limită de capacitate de 4 MW; instalații solare/fotovoltaice -15 MW; instalații de cogenerare pe biogaz – 12 MW, cu o limită de capacitate de 1 MW per fiecare tip de instalație sau tehnologie.

ANRE susține că în pofida numărului sporit de cereri pentru alocarea de capacitate potențialilor producători eligibili de energie electrică din surse regenerabile, va continua recepționarea cererilor, conform procedurii prestabilite până la luarea deciziilor de alocare a acestora pe fiecare tip de instalație/tehnologie și epuizarea cotelor gestionate de ANRE.

Hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea tarifelor fixe și prețurilor plafon la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie de către producătorii care vor obține statutul de producător eligibil în anul 2020 a fost publicată, în Monitorul Oficial în data de 27 martie.