Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. ”Moldovagaz” în contextul obligației de serviciu public.

Potrivit ANRE, la determinarea prețului la gazele naturale furnizate de titularul de licență S.A. ”Moldovagaz” s-a ținut cont de următorii parametri:

  • prețul mediu de procurare a gazelor naturale pentru anul 2022 estimat și prezentat de S.A. ”Moldovagaz”;
  • cursul de schimb mediu anual al monedei naționale față de dolarul SUA, în conformitate cu datele oficiale ale BNM;
  • cheltuielile reglementate ale furnizorului legate nemijlocit de prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale;
  • rentabilitatea reglementată a furnizorului care a fost determină separat pentru fiecare categorie de preţ pe baza cheltuielilor aferente activității reglementate.

Astfel, ANRE a aprobat următoarele prețuri reglementate la gazele naturale (fără TVA):

  • Prețul reglementat pentru furnizarea gazelor naturale în punctele de intrare în rețelele de transport al gazelor naturale – 7.771 lei/1000 m3;
  • Prețul reglementat pentru furnizarea gazelor naturale în punctele de ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale – 8.059 lei/1000 m3;
  • Prețul reglementat pentru furnizarea gazelor naturale în punctele de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de presiune înaltă – 8.268 lei/1000 m3;
  • Prețul reglementat pentru furnizarea gazelor naturale în punctele de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de presiune medie – 8.586 lei/1000 m3;
  • Prețul reglementat pentru furnizarea gazelor naturale în punctele de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de presiune joasă – 10.196 lei/1000 m3.

Totodată, urmare a aprobării prețurilor pentru gazele naturale, ANRE a aprobat prețurile pentru energia electrică produsă de centralele electrice de termoficare și tarifele pentru energia termică livrată consumatorilor de către titularii de licență pentru producerea, distribuția și furnizarea energiei termice, reieșind din componentele și valorile indicatorilor incluși în prețurile și tarifele provizorii aprobate de ANRE la 20 noiembrie curent pentru fiecare titular de licență separat.

Prețurile și tarifele aferente fiecărui titular de licență se prezintă după cum urmează:Drept urmare a aprobării tarifelor la energia electrică cogenerată de centralele electrice de termoficare, ANRE a aprobat prețul reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică – S.A. ”Energocom” în mărime de 2,29 lei/kWh (fără TVA) sau cu 13 bani mai puțin decât prețul provizoriu aprobat anterior.