Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat prețul la producerea energiei electrice și tariful de livrare a energiei termice consumatorilor de către S.A. ”Termoelectrica”.

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe privind prețurile și tarifele reglementate, S.A. ”Termoelectrica” a prezentat calculele prețului pentru energia electrică produsă și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor.

Astfel, prețul mediu anual calculat de către S.A. ”Termoelectrica” pentru energia electrică produsă constituie 125,73 bani/kWh (fără TVA). Însă întreprinderea a solicitat menținerea prețului în vigoare pentru S.A. ”CET-1” în valoare de 166,14 bani/kWh (fără TVA) și pentru S.A.”CET-2” în valoare de 158,63 bani/kWh (fără TVA). Conform aceleași solicitări, S.A. ”Termoelectrica” a determinat tariful pentru energia termică livrată în valoare de 1.080 lei/Gcal (fără TVA), dar a solicitat menținerea tarifului în vigoare în valoare de 1.122 lei/Gcal (fără TVA).

În cazul necesității modificării și aprobării prețului/tarifului de către ANRE, S.A. ”Termoelectrica” a solicitat includerea tuturor devierilor financiare pentru perioadele precedente cu determinarea finală, în comun cu reeșalonarea și realocarea valorii acestora.

ANRE susține că a examinat calculele și materialele prezentate de S.A. ”Termoelectrica”, bazându-se pe principiul acoperirii consumurilor și cheltuielilor minime necesare și justificate pentru desfășurarea normală a activității reglementate, cu utilizarea eficientă a capacităților de producție. Valorile costurilor de bază aferente producerii energiei electrice și energiei termice, precum și a serviciului de livrare a energiei termice consumatorilor, au fost determinate în baza metodologiilor ANRE și actualizate la parametrii indicați în Metodologiile tarifare.

ANRE a acceptat includerea parțială în calculul prețului la energia electrică produsă, devieri tarifare pozitive în valoare de 35,418 milioane lei, iar în calculul tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor, de a include devieri financiare negative în valoare de 93,556 milioane lei.

Luând în considerare costurile strict necesare pentru desfăşurarea eficientă a activităţii de producere a energiei electrice şi energiei termice şi de livrare a energiei termice consumatorilor, Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat prețul pentru energia electrică produsă de către S.A. ”Termoelectrica” în valoare de 116 bani/kWh, ceea ce constituie o micșorare cu 49,78 bani/kWh (sau 27%) față de prețul mediu în vigoare. De asemenea, a a menținut la același nivel tariful  pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. ”Termoelectrica” în valoare de 1.122 lei/Gcal.

Prin decizia sa, ANRE susține că s-a aliniat la practicile internaționale privind excluderea subvenționărilor încrucișate și acoperirea devierilor financiare acumulate de S.A. ”Termoelectrica” în perioadele anterioare.