Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță despre repartizarea tuturor capacităților pentru confirmarea statutului de producător eligibil pentru instalațiile electrice fotovoltaice alocate de către Guvernul Republicii Moldova pentru anul 2020 în mărime de 15 MW.

Recent Agenția a confirmat statutul de producător eligibil pentru al 20-lea solicitant care urmează să utilizeze instalațiile fotovoltaice pentru producerea energiei electrice, astfel fiind atinsă cota maximă de capacitate pentru instalațiile electrice solare, stabilită prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 689 din 11 iulie 2018.

În acest context, ANRE informează că până la aprobarea de către Guvern a unor noi cote maxime de capacitate pentru instalațiile fotovoltaice, cererile pentru confirmarea statutului de producător eligibil pentru această tehnologie de producere nu se mai recepționează, iar dosarele solicitanților vor fi restituite.

În cazul în care Executivul va decide alocarea de capacități suplimentare pentru instalațiile electrice fotovoltaice sau vor fi luate alte decizii în acest sens, ANRE va comunica despre procedurile aplicate și termenele de depunere a solicitărilor pentru confirmarea statutului de producător eligibil pentru instalațiile electrice fotovoltaice.

ANRE susține că va aplica cu strictețe a cadrul normativ și principiul ”primul venit-primul servit” la depunerea și examinarea documentelor aferente.