Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a examinat cererile pentru confirmarea statutului de producător eligibil depuse pentru instalațiile electrice ce produc/urmează să producă energie electrică pe bază de biogaz și cele eoliene.

Astfel, au fost examinate șapte cereri de la potențiali producători eligibili ce utilizează tehnologia eoliană și cererea unui producător ce deține o centrală pe biogaz.

În rezultatul ședinței Consiliul de Administrație a hotărât confirmarea statutului pentru două proiecte ce urmează să producă energie electrică pe baza energiei eoliene cu o putere totală de 4,4 MW și pentru unicul solicitant ce utilizează drept sursă biogazul, după cum urmează:

  • ”RX –Profit” SRL, pentru centrala electrică eoliană cu puterea instalată de 2200 kW, amplasată în s. Horodiște, r. Călărași;
  • SC ”Esco Voltaj” SRL pentru centrala electrică eoliană cu puterea instalată de 2200 kW, amplasată în s. Săiți, r. Căușeni;
  • ”IM Porco Bello” SRL pentru centrala electrică ce produce energie pe bază de biogaz cu puterea instalată de 637 kW din s. Cimișeni, r. Criuleni.

Cât privește cererile pentru confirmarea statutului de producător eligibil depuse pentru alte tipuri de tehnologie de producere a energiei electrice, în scopul evaluării respectării prevederilor legale stabilite în Legea privind utilizarea energiei electrice produse din surse regenerabile, ANRE a solicitat informații suplimentare de la alte autorități publice, urmând să examineze cererile după primirea răspunsurilor respective.

Totodată, ANRE continuă recepționarea cererilor, conform procedurii prestabilite până la luarea deciziilor de alocare a acestora pe fiecare tip de instalație/tehnologie și epuizarea cotelor gestionate de ANRE.

Menționăm că, în conformitate cu art.34 din Legea nr.10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și Hotărârea Guvernului nr.689 din 11 iulie 2018 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime şi categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile până la sfârșitul anului 2020, ANRE urmează să confirme statutul de producător eligibil pentru o capacitate sumară de 55 MW, separat pe fiecare tip de tehnologie de producere după cum urmează:

  • instalații eoliene capacitatea maximă disponibilă este de 20 MW cu o limită de capacitate de 4 MW;
  • instalații solare/fotovoltaice -15 MW, cu o limită de capacitate de 1 MW;
  • instalații de cogenerare pe biogaz – 12 MW, cu o limită de capacitate de 1 MW;
  • instalații de cogenerare pe biomasă solidă– 5 MW, cu o limită de capacitate de 1 MW;
  • instalații hidrologice – 3 MW, cu o limită de capacitate de 1 MW.