Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a examinat și avizat pozitiv contractele de procurare a energiei electrice pentru furnizorii serviciului universal și de ultimă opțiune, operatorii sistemelor de distribuție și operatorul sistemului de transport. Conform prevederilor contractuale, S.A. ”Energocom” va comercializa operatorilor pieței naționale energie electrică la prețul de 48,65 $/MWh. Prețul a fost convenit în cadrul licitațiilor desfășurate de operatorii naționali, este cu 1,25 $/MWh sau 2,5 % mai mic decât cel precedent și va fi aplicat pentru perioada 1 iulie 2020 - 31 martie 2021.

Este de notat că, conform Legii cu privire la energia electrică, furnizorul serviciului universal și furnizorul de ultimă opțiune procură energie electrică la cel mai mic preţ, în condiţii transparente şi nediscriminatorii, asigurând, totodată, fiabilitatea furnizării energiei electrice către consumatorii finali.

Pentru realizarea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere cu UE, ANRE definitivează proiectul regulilor pieței energiei electrice, care a fost elaborat cu participarea experților Comunității Energetice și se bazează pe cele mai bune practici europene în domeniu, și intenționează să aplice noi principii și procedee de achiziționare a energiei electrice începând cu anul 2021.