Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a avizat contractele de procurare a energiei electrice, între SA ”ENERGOCOM”,  ÎCS ”Premier Energy”, ÎCS ”Premier Energy Distribution” SA, ÎS ”Moldelectrica”, SA ”RED Nord” și SA ”FEE-Nord”.

Astfel, prețul pentru un kWh de energie electrică constituie 0,0499 dolari SUA, iar contractele sunt valabile pe o perioadă de 3 luni (1 aprilie - 30 iunie, inclusiv) sau cu 9% mai puțin decât în anul 2019.

ANRE precizează că obiectul contractelor reprezintă procurarea energiei și puterii electrice pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor de energie electrică din rețelele electrice de transport, de distribuție, dar, și pentru acoperirea necesităților de consum.

Este de menționat că, conform Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 4 din 24 martie 2020 care a instituit derogări de la principiul transparenței și nediscriminării la încheierea contractelor stabilite la art. 68 alin. (8) al Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, a fost instituită o procedură specială de procurare a energiei electrice pe perioada stării de urgență, prevăzută expres la pct. 17-19 din Dispoziție. Astfel, SA ”ENERGOCOM”,  i-a fost impusă obligația de serviciul public de furnizare a energiei electrice cu acoperirea a 100% din necesitatele furnizorilor reglementați de energie electrică, operatorilor de sistemelor de distribuție și operatorului sistemului de transport și altor participanți ai pieței de energie electrică dintr-o singură sursă pentru o perioadă de 3 luni cu posibilitatea prelungirii.