Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a examinat mai multe cereri de confirmare a statutului de producător eligibil de energie electrică din surse regenerabile pe bază de panouri fotovoltaice.

Astfel, Consiliul de Administrație a aprobat confirmarea statutului de producător pentru șase solicitanți cu o capacitate sumară de 3,665 MW. Astfel, până în prezent ANRE a repartizat 14,014 MW din cei 15 MW alocați conform Hotărârii Guvernului nr. 689/2018 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime şi categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile până în anul 2020.

În cazul în care producătorii eligibili aprobați de ANRE vor achita în termen de 15 zile lucrătoare garanțiile de bună execuție în mărime de 2% de la valoarea estimată a investiției, procedura de recepționare a cererilor pentru confirmarea statutului de producător eligibil va fi suspendată, iar cererile și documentele neexaminate vor fi restituite din lipsă de capacitate.