Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat Hotărârea cu privire la punerea în aplicare a măsurilor provizorii necesare pentru organizarea și funcționarea pieței energiei electrice, care reprezintă un set de măsuri tranzitorii spre aplicarea Regulilor pieței energiei electrice, aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 283/2020 din 07.08.2020. ANRE notează că aceste reguli sunt pe deplin conforme practicilor europene și reprezintă cadrul normativ necesar reformării modelului pieței energiei electrice și adaptării la structura modelului-țintă european, fapt ce va permite integrarea pieței energiei electrice din Republica Moldova la nivel regional și european. Circumstanțele de pe piața internă au determinat în esență ANRE să aprobe aceste măsuri provizorii necesare pentru organizarea și funcționarea pieței energiei electrice în perioada rămasă până la intrarea în vigoare a Regulilor pieței energiei electrice și trecerea la un sistem de evidență a dezechilibrelor create de către participanții la piața de energie electrică.

ANRE susține că în perioada desfășurării de către operatorii licențiați ai pieței energiei electrice a licitațiilor pentru procurarea acesteia, organizate în perioada februarie-martie 2021, precum și în perioada imediat următoare a fost identificată o deficiență a pieței energiei electrice din Republica Moldova, și anume imposibilitatea participanților la piața de energie electrică de a identifica o contraparte cu care să poată semna un contract de asumare a responsabilității financiare pentru dezechilibrele create, fapt care este în măsură să distorsioneze concurența pe piața de energie electrică.

În scopul asigurării condițiilor loiale și concurențiale pentru toți participanții la piața de energie electrică, indiferent de modalitatea de procurare a energiei electrice, de pe piața internă sau cea externă, pentru garantarea securității și continuității aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor finali pentru perioada de până la punerea în aplicare a Regulilor pieței energiei electrice, s-a constatat necesitatea aprobării unei Hotărâri a Consiliului de Administrație al ANRE, care să asigure mecanismul tranzitoriu de soluționare a dezechilibrelor pe piața energiei electrice și instrumentele necesare în perioada tranzitorie pentru stabilirea/măsurarea dezechilibrelor orare și, corespunzător, asumarea responsabilității de către participanții la piața de energie electrică pentru plata acestor dezechilibre.

În conformitate cu deciziile de astăzi fiecare participant la piața de energie electrică în calitate de parte responsabilă de echilibrare își va asuma responsabilitatea financiară față de operatorul sistemului de transport al energiei electrice pentru dezechilibrele rezultate ca abateri de la graficele coordonate și transmise în prealabil operatorului sistemului de transport pentru întreaga sa producție, achiziție, import, consum, vânzare sau export de energie electrică, astfel fiind pus în aplicare rolul central al operatorului sistemului de transport, stabilit de Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică.