Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat și aprobat în cadrul ședinței din 10 decembrie planurile de investiții pentru 2021 ale trei titulari de licențe.

Instituția a aprobat Planul de investiții al S.A. „Termoelectrica” în valoare de 304 683.96 mii lei; Planul de investiții al operatorului sistemului de distribuție „RED Nord” S.A. în valoare totală de 263,077 mil. lei și Planul de investiții al furnizorului de energie electrică S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” în valoare de 576 mii lei.

Totodată, Consiliul de Administrație a aprobat pentru anul 2021 cantitățile de energie electrică în baza cărora vor fi determinate cotele lunare de repartizare a energiei electrice furnizate de Furnizorul Central furnizorilor de energie care activează pe piața cu amănuntul a energiei electrice.

Un alt subiect de pe ordinea de zi s-a referit la examinarea și aprobarea rezultatelor controlului inopinat pentru verificarea activității titularului de licență „Apă-Canal Chișinău” S.A. în perioada anilor 2017-2019, în contextul solicitării aprobării cheltuielilor de bază pentru anul 2020.

De asemenea, Consiliul de Administrație a luat mai multe hotărâri cu privire la eliberarea licențelor pentru furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale, reperfectarea licențelor pentru comercializarea cu amănuntul a benzinei, motorinei și a gazului lichefiat, prelungirea licenței pentru comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat la stațiile de alimentare.

La finalul ședinței au fost aprobate rezultatele controalelor tehnice planificate și realizate de către Departamentul supraveghere energetică în luna noiembrie 2020.