Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat modificarea Codului rețelelor electrice, pentru ajustarea acestuia la prevederile noilor Reguli ale pieței energiei electrice.

Potrivit ANRE, implementarea modificărilor Codului rețelelor electrice va crea cadrul normativ secundar care va include norme tehnice corespondente ce vor suplini cerințele privind piețele organizate de energie electrică.

Totodată, a fost aprobată modificarea Clauzelor obligatorii ale contractului pentru achiziționarea energiei electrice produse din surse regenerabile, proiect care are drept scop includerea unor noi prevederi ce ar armoniza clauzele obligatorii la cadrul normativ existent referitor la modalitatea de tranzacționare a energiei electrice și asumarea responsabilității pentru dezechilibre.

Contractul pentru achiziționarea energiei electrice produse din surse regenerabile urmează să fie ajustat în conformitate cu cerința de procurare a energiei electrice în baza graficelor coordonate/notificărilor fizice, fiind definite cerințele privind drepturile de încasare a plăților și obligațiile de plată ce reies din procesul de decontare a dezechilibrelor, precum și din obligațiile pe care le au producătorii de energie electrică din surse regenerabile și furnizorul central de energie electrică în calitate de părți responsabile de echilibrare.