Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice în versiune nouă și Normele de exploatare tehnică a rețelelor electrice.

Potrivit ANRE, Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice prevede mecanisme de eficientizare și simplificare a metodelor de monitorizare a indicatorilor de calitate și calcularea valorilor compensațiilor ce vor fi incluse în facturile de plată a energiei electrice către consumatorii finali. Principalele aspecte novatorii ale Regulamentului menționat sunt:

  • procesul de recunoaștere a evenimentelor de forță majoră sau condițiilor meteorologice speciale a fost simplificat. Acesta va fi efectuat de operatorii de sistem fără a fi necesară emiterea unei hotărâri de către Consiliul de Administrație al Agenției, iar Agenția urmează să monitorizeze aplicarea corectă a metodei stabilite în regulament;
  • pentru a garanta executarea plăților compensatorii pentru consumatorii finali se va aplica un mecanism nou, prin care operatorii de sistem se vor autosesiza și vor executa plățile compensatorii consumatorilor finali, totodată fiind menținut mecanismul de compensare automată a consumatorilor pentru nerespectarea indicatorilor garantați de continuitate pentru nivelul mediu de tensiune, iar la nivelul de tensiune joasă compensarea fiind realizată în baza solicitării consumatorului;
  • proiectul Regulamentului stabilește obligații de raportare pentru operatorii de sistem, care vor servi pe viitor la stabilirea unor noi indicatori de continuitate a serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, și, implicit, la îmbunătățirea serviciilor respective.

La rândul lor, Normele de exploatare tehnică a rețelelor electrice conțin prevederi minime de bază ce asigură exploatarea fiabilă, rațională și în condiții de securitate a rețelelor electrice și întreținerea acestora în stare funcțională.