Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) atenţionează furnizorii de reţele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului despre obligaţia de prezentare, până în data data de 15 noiembrie, a rapoartelor statistice pentru trimestrul III. Datele prezentate trebuie să vizeze evoluţia situaţiei pe segmentele de piaţă pe care activează.

Conform prevederilor legale, furnizorii au obligaţia să completeze şi să prezinte trimestrial către ANRCETI formularele statistice CE-2. Reţele şi servicii fixe, CE-3. Reţele şi servicii mobile şi CE-4. Reţele şi servicii audiovizuale.

Companiile urmează să completeze și să expedieze formularele statistice prin sistemul informațional Raportare on-line, disponibil pe https://eservicii.anrceti.md.

În cazul în care furnizorii nu au posibilitate să completeze și să expedieze formularele statistice prin intermediul sistemului informațional Raportare on-line, aceștia vor prezenta Agenției formularele completate în formă electronică la adresa: raport.statistic@anrceti.md și în unul din următoarele moduri:

  • prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnătură sau
  • prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare 134, of. 402 mun. Chişinău, MD 2012.