Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a aprobat şi publicat Ghidul pentru elaborarea procedurii privind soluţionarea reclamaţiilor utilizatorilor de servicii poştale, document care conţine recomandări pentru furnizorii de servicii poştale, în vederea elaborării procedurii respective.

Ghidul menţionat este structurat în trei titluri în care sunt descrise termenele de depunere şi soluţionare a reclamaţiilor, modalitatea privind depunerea lor, modalităţi de comunicare a răspunsului la reclamaţie, despăgubiri, litigii etc.

Procedura privind soluţionarea reclamaţiilor utilizatorilor de servicii poştale are drept scop aducerea în concordanţă cu aceasta a procedurilor prezentate de către furnizorii de servicii poştale, pentru a fi aprobate de către ANRCETI.

În urma aprobării Deciziei Consiliului de administrație, furnizorii de servicii poştale care n-au elaborat procedura privind soluţionarea reclamaţiilor utilizatorilor de servicii poştale, vor elabora procedurile respective ţinând cont de recomandările din ghidul menţionat.

Decizia Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea procedurii privind soluţionarea reclamaţiilor utilizatorilor de servicii poştale intră în vigoare la data aprobării şi se aduce la cunoştinţă furnizorilor de servicii poştale.