Președinta Autorității Naționale de Integritate (ANI), Rodica Antoci, a semnat un ordin cu privire  la controlul obligatoriu,  din oficiu,  al declarațiilor anuale de avere și interese personale depuse pentru anul 2019 de către deputații din Parlamentul Republicii Moldova,  judecătorii din cadrul instanțelor judecătorești de toate nivelurile, conducătorii, adjuncții structurilor subordonate și funcționarii publici, de toate nivelurile din cadrul subdiviziunilor Aparatului Primăriei municipiului Chișinău.

Suplimentar, conform ordinului, vor fi efectuate controale obligatorii, din oficiu, a declarațiilor anuale de avere și intereselor personale, selectate în mod aleatoriu, depuse pentru anul 2019 de către procurorii din cadrul procuraturilor de toate nivelurile, membrii Guvernului Republicii Moldova, președinți și vicepreședinți de raioane, primari, viceprimari, pretorii și vicepretorii din cadrul autorităților publice locale, de toate nivelurile.

Inspectoratul de Integritate va prezenta spre aprobare conducerii ANI – listele nominale ale subiecților vizați. Ulterior, aceste declarații de avere și interese personale vor fi repartizate aleatoriu către inspectorii de integritate pentru efectuarea controlului, prin intermediul sistemului informațional automatizat ”e-Integritate”. Astfel,  fiecărui inspector de integritate îi va fi repartizat un număr  de declarații de avere și interese. Săptămânal, inspectorii de integritate vor raporta despre rezultatele controalelor tuturor declarațiilor de avere și interese personale atribuite.