Autoritatea Națională de Integritate va controla, din oficiu, averile și interesele declarate pentru anul 2020 de mai multe categorii de funcționari. Un ordin în acest sens a fost semnat de președintele ANI, Rodica Antoci.

Potrivit documentului, aria de control a fost extinsă, fiind identificate spre control declarațiile depuse de mai mulți demnitari și funcționari de rang înalt, din circa 40 de categorii de subiecți ai declarării. Controlul declarații de avere și interese personale va demara în data de 4 mai, la finele perioadei în care este posibilă rectificarea declarațiilor.

Astfel, vor fi vizați pentru control obligatoriu: președinții, vicepreședinții și judecători din instanțele de judecată de fond,  Curtea de Apel și Curtea Supremă de Justiție; președintele și membrii Consiliului Superior al Magistraturii, inspectorii-judecători ai Inspecției judiciare; președintele, judecătorii, judecătorii asistenți ai Curții Constituționale; Procurorul General, adjuncții Procurorului General și procurorii de toate nivelurile; președintele, membrii Consiliului Superior al Procurorilor; deputații; membrii Guvernului; guvernatorul și prim-viceguvenatorul Băncii Naționale, membrii Consiliului de Supraveghere și Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, șefii/șefii adjuncți ai subdiviziunilor Băncii Naționale; directorul și directorul adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat; directorul și directorul adjunct al Centrului Naționale Anticorupție, șefii/șefii adjuncți de subdiviziuni din cadrul CNA; șefii de subdiviziuni din cadrul Autorității Naționale de Integritate; conducătorii agențiilor de stat; conducătorii ministerelor și ai instituțiilor din subordinea acestora; conducătorii instituțiilor monitorizate de Guvern.

Suplimentar, în condițiile legii, vor fi selectate spre control, în mod aleatoriu, jumătate dintre declarațiile anuale de avere și interese personale depuse de către: președintele Republicii Moldova; secretarul General al Guvernului; secretarii de stat; președintele Adunării Populare a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia; președintele Comisiei permanente a Adunării Populare a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia; prim-vicepreședintele și vicepreședintele Comitetului Executiv al Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia; președinții și vicepreședinții raioanelor, avocații Poporului; conducerea și membrii Curții de Conturi; conducerea și adjuncții Serviciului de Informații și Securitate; conducerea și adjuncții Comisiei electorale Centrale; conducerea și membrii Consiliului Audiovizualului; președintele Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurării egalității; conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică; conducerea și adjuncții Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației; conducerea, adjuncții și consilierii pentru soluționarea contestațiilor ai Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor; conducerea, adjuncții și membrii Plenului Consiliului Concurenței; conducerea și adjunctul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal; conducerea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor; conducerea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină; conducerea Casei Naționale de Asigurări Sociale; Agentul Guvernamental; conducerea și adjunctul Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor; șefii și adjuncții oficiilor Cancelariei de Stat, reprezentanții Guvernului în teritoriu.