Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a sesizat Procuratura Generală a Republicii Moldova în privința unui procuror din Soroca - asupra căruia planează bănuieli rezonabile privind săvârșirea unor infracțiuni de ordin penal ca urmare a nedeclarării mai multor informații despre unele bunuri și conturi din perioada 2015-2019.

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că subiectul vizat ar fi omis să declare 80 de acțiuni, deținute într-o societate pe acțiuni, conturile bancare deținute de către acesta și un membru al familiei sale, valoarea cărora depășeau cele 15 salarii medii pe economie,  o construcție și un apartament, pe care le deținea cu drept de uzufruct, de uz și abitație, precum și valoarea unui automobil personal, conform documentului care îi certifică proveniența.

Pe cauza dată, inspectorul de integritate a constatat suspiciuni de săvârșire a infracțiunii prevăzute de art. 3521  alin. (2) din Codul Penal al Republicii Moldova, fapt pentru care a sesizat Procuratura.

Dacă actul de constatare emis de către inspectorul de integritate va rămâne definitiv, subiectul vizat este obligat să depună declarațiile rectificate în termen de 30 de zile.

Actul de constatare a fost contestat în instanța de contecios administrativ.