Numirea unei persoane în funcția de inspector de integritate a ajuns subiect de controverse între Autoritatea Națională de Integritate și Consiliul de Integritate. Disputa a ajuns și pe masa judecătorilor, care au spus că ANI trebuie să execute decizia Comisiei de soluționare a contestațiilor, iar persoană să fie numită în funcție.

Potrivit deciziei instanței, anul trecut, ANI a organizat concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector de integritate. În competiție s-a înscris și Sergiu Hîncu, care a obținut la proba scrisă nota medie de 8,68, iar la interviu, 8,32. Totuși, candidatul nu a promovat concursul după ce a primit nota patru ca urmare a examinării Rapoartele de cercetare a comportamentului simulat (poligraf). Candidatul a făcut repetat testul la detectorul comportamentului simulat, la care a primit o notă și mai mică. Prin urmare, ANI nu l-a numit pe Sergiu Hîncu în funcția de inspector de integritate.

Candidatul a contestat rezultatele concursului, iar Comisia de soluționare a contestațiilor a dispus ca Sergiu Hîncu să promovează concursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate, iar ANI să demareze procedurile de numire a acestuia în funcție.

Autoritatea Națională de Integritate a sesizat mai multe omisiuni de fapt și de drept admise atât de candidat, cât şi de Comisia de soluționare a contestațiilor, prin urmare nu a aplicat hotărârea Comisiei de soluționare a contestațiilor. Disputa a ajuns la Consiliul de Integritate, care a constatat neexecutarea hotărârii Comisiei de soluționare a contestațiilor de către conducerea Autorității Naționale de Integritate, și a solicitat ANI să emită actul administrativ cu privire la angajarea lui Sergiu Hîncu în funcţia de inspector de integritate.

ANI a solicitat Consiliului, prin intermeniul cererii prealabile, să-și anuleze decizia. Argumentele nu au fost auzite, așa că, cauza a ajuns pe masa judecătorilor.

Studiind dosarul, prima instanță a stabilit că solicitarea de a emite actul administrativ individual favorabil candidatului, este o consecință a neexecutării deciziei Comisiei de soluționare a contestațiilor, care este o obligație a Autorității Naționale de Integritate. Prin urmare, acțiunea de contencios administrativ a fost declarată inadmisibilă. Judecătorul a constatat că reclamanta, Autoritatea Națională de Integritate, nu a indicat în acțiunea de contencios administrativ și nu a justificat în această acțiune revendicarea unui drept propriu stabilit de lege, căruia i se aduce atingere prin activitatea administrativă. Or, acțiunea în contencios administrativ este admisibilă în special când reclamantul poate revendica încălcarea, prin activitatea administrativă, a unui drept în sensul art.17.

Decizia primei instanțe poate fi contestată.