Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a declarat că salută decizia Curții Constituționale de a declara neconstituțională Legea 244/2020, prin care se limita termenul în care poate fi efectuat controlul de avere și cel de aplicare a sancțiunilor corespunzătoare încălcărilor.

ANI a apreciat decizia ca fiind una corectă și imparţială. Autoritatea susține că legea declarată neconstituțională crea premise de limitare și îngrădire a activității inspectorilor de integritate.

Prin Legea 244/2020, Autorității Naționale de Integritate i-a fost atribuit statutul de organ de constatare în privința infracțiunilor de exercitare a atribuțiilor în sectorul public în situațiile de conflict de interese, de îmbogățire ilicită și de fals în declarații. Începerea urmăririi penale depindea de existența unui act pronunțat de Autoritatea Națională de Integritate privind constatarea încălcării legislației în materie. 

Legea mai prevedea reducerea termenului în interiorul căruia poate fi efectuat un control al declarațiilor de avere și interese personale de la trei ani la un an de la încetarea mandatului, a funcției publice sau a funcției de demnitate publică, precum și aplicarea imediată a noului termen în raport cu procesele pendinte la ANI. Totodată, prin lege a fost redus și termenul în interiorul căruia pot fi aplicate sancțiunile corespunzătoare pentru încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor şi limitărilor.