Autoritatea Naţională de Integritate (ANI) anunță că a lansat concursul pentru suplinirea funcției publice cu statut special - inspector de integritate.

La concurs pot participa persoanele care dețin studii juridice sau economice și care în ultimii patru ani de activitate a avut cel puţin doi ani de experienţă de muncă în domeniul studiilor superioare deţinute.

Scopul general al funcției de inspector de integritate vizează realizarea procesului de implementare a prevederilor legale privind asigurarea integrităţii în exercitarea funcţiei publice şi a funcţiei de demnitate publică, prevenirea corupţiei prin realizarea controlului averii,  al intereselor personale şi privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricţiilor și limitărilor.

Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs personal în zilele de luni - vineri, ora 8.00 – 17.00 (pauză de la 12.30 până la 13.00) sau prin poșta electronică. Setul de documente ce urmează a fi prezentat poate fi vizualizat la compartimentul Funcţii vacante/Funcţii publice cu statut special pe pagina oficială web www.ani.md.

Data-limită de depunere a dosarelor de concurs – 30.10.2020, ora 17.00.

Mai multe detalii prvind cerințele față de candidați și dosarul de concurs găsiți aici.