Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a elaborat un Ghid cu privire la conflictele de interese. Documentul a fost realizat în scopul de a preveni situații cu privire la conflictele de interese în funcția publică și oferă răspunsuri și definiții clare despre identificarea și modul de soluționare a conflictelor de interese.

Ghidul conține o serie de informații utile și spețe reale care sunt relatate prin prisma actelor de constatare emise de inspectorii de integritate din cadrul ANI.

În document sunt prezentate tipuri de conflicte de interese, cadrul normativ legal în vigoare, persoanele apropiate cu care funcționarii admit consumarea conflictelor de interese, diferențele dintre conflictele de interese, incompatibilități și restricții în ierarhie.

Totodată, în document poate fi vizualizată lista subiecților declarării care în eventualitatea apariției unui conflict de interese real urmează să se adreseze expres la ANI, și anume - Președintele Republicii Moldova, Președintele și deputații Parlamentului Republicii Moldova, Prim-ministrul Republicii Moldova, membrii Guvernului Republicii Moldova, Procurorul General al Republicii Moldova, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Președintele Consiliului Superior al Procurorilor, deputații Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia președinții de raioane, etc.

La finalul Ghidului este anexat un model de declarare a conflictului de interese real care poate fi completat de către un subiect al declarării în situația unui conflict de interese.

Precizăm că Ghidul a fost elaborat de către Autoritate  și poate fi vizualizat și consultat pe pagina web a ANI.