Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat că un deputat din Parlamentul Republicii Moldova ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin includerea de date incomplete și eronate în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și cele de avere și interese personale, depuse în perioada 2015-2019.

Conform materialelor probatorii acumulate, inspectorul de integritate a depistat o diferență semnificativă în mărime de 113.000 de lei, generată în data de 18 decembrie 2015, la achiziționarea unui automobil de către subiectul vizat, care ar fi depășit de 2,18 ori - cele 6 salarii medii lunare,  prevăzute de art. 2 din Legea privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere (abrogată 1 august 2016).

În cadrul procedurii de control, inspectorul de integritate a mai observat o diferență nejustificată în sumă de 358.360  lei, admisă de același subiect vizat, între veniturile lunare realizate în perioada de referință 2015-2018 și valoarea bănească a cotizațiilor și donațiilor, achitate lunar de către subiectul vizat la finanțarea unui partid politic și a campaniilor electorale.

De menționat că, ANI a sesizat Procuratura Generală a Republicii Moldova despre acest caz.

Actul emis de ANI a fost contestat în instanța de contencios administrativ

ANI reiterează că, în conformitate cu prevederile legale, toate actele de constatare emise de către Inspectoratul de Integritate sunt publicate pe pagina oficială a Autorității, abia după ce subiecții vizați sunt informați despre actele emise de ANI.

După ce se confirmă că, subiecții vizați în actele de constatare au semnat avizul de recepție, ANI publică actele de constatare și emite un comunicat de presă.