Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a anunțat implementarea, pe parcursul anului 2020, a măsurii de subvenționare a locurilor de muncă, conform prevederilor art.36 din Legea cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj și a măsurii de subvenționare pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, conform prevederilor art.38 din aceeași lege.
 
Prima măsură de subvenționare prevede că angajatorii, care angajează pe o perioadă nedeterminată șomeri care necesită suport suplimentar pe piața muncii, primesc subvenții lunare în sumă egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare șomer angajat.

Subvențiile se acordă pentru angajarea următoarelor categorii de șomeri care necesită suport suplimentar pe piața muncii:

  • persoanele cu dizabilități;
  • persoanele cu vârstă de 50 de ani și peste;
  • persoanele eliberate din locurile din detenție;
  • victimele traficului de ființe umane, după reabilitarea psihologică și socială;
  • persoanele care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope, după reabilitarea socială și psihologică;
  • victimele violenței în familie.

Subvențiile se acordă în scopul compensării parțiale a salariilor șomerilor angajați.
 
A doua măsură de subvenționare prevede că angajatorii care creează locuri de muncă sau adaptează locurile de muncă existente și care angajează în bază de contract individual de muncă, pe o perioadă nedeterminată, șomerii cu dizabilități, pot beneficia de compensarea a 50% din costurile necesare creării sau adaptării locului de muncă, suportate de către aceștia, iar mărimea subvenției nu poate depăși cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat.

Pentru  2020, ANOFM a planificat pentru prima măsură de subvenționare un buget de 13.129.200 lei, pentru angajarea a 1.000 șomeri ca urmare a acordării subvențiilor.

Pentru măsura a doua de subvenționare, ANOFM a planificat pentru anul 2020 un buget de 878.400 lei, pentru angajarea a cel puțin 25 șomeri cu dizabilități ca urmare a acordării subvențiilor.

Angajatorii care sunt interesați să beneficieze de subvențiile menționate se pot adresa la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) în a cărei rază își desfășoară activitatea, pentru a depune cererea pentru acordarea subvențiilor și declarația, conform modelelor aprobate de ANOFM. Adresele și datele de contact ale STOFM pot fi găsite aici.
 
Pentru a solicita subvențiile menționate, angajatorii trebuie să întrunească următoarele condiții:

  • să fie înregistrați în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali;
  • să nu aibă activitatea suspendată, să nu fie în proces de insolvabilitate sau lichidare;
  • să nu aibă datorii față de bugetul public național pentru anul precedent;
  • să nu aibă datorii față de salariați pentru anul precedent.

Despre data-limită de depunere a cererilor pentru acordarea subvențiilor pentru anul 2020, ANOFM va informa suplimentar.
 
Pentru mai multe detalii puteți contacta Centrul de Apel – Piața Muncii la numărul de telefon 080001000 de luni până vineri, în intervalul orelor 8.30-15.30.